Preloader
Stäng sök
Stäng

Nyheter

Nyheter

31 augusti 2022

Sustainable Food Waste ska minska matsvinnet

Med en app som mäter temperaturavvikelser ska inkubatorbolaget Sustainable Food Waste förhindra att mat slängs på felaktiga grunder. Det globala matsvinnet som orsakas av temperaturavvikelser i kyl- och fryskedjan handlar om stora volymer. Enligt flera rapporter (bland annat av FAO) uppgår det till två procent av det totala globala matsvinnet. Detta kanske inte låter som en stor mängd, men det motsvarar ungefär 30 miljoner ton livsmedel årligen. Bara i Sverige slängs ca 5000 ton livsmedel varje år på grund av temperaturavvikelser. […]

Läs mer
Läs mer om Sustainable Food Waste ska minska matsvinnet
29 juni 2022

AgriHub Syd matchar primärproduktionens behov och akademins forskning

De gröna näringarna står inför många möjligheter, men också utmaningar där tillgång till kunskap är avgörande för konkurrenskraft och framgång. AgriHub Syd ska underlätta matchningen mellan behov å ena sidan och kunskap/lösningar å andra. Bakom initiativet står LRF Skåne, SLU Partnerskap Alnarp och Krinova Incubator & Science Park. – Det finns en stor utvecklings- och innovationskraft i primärproduktionsledet. Med samarbetet AgriHub Syd vill vi koppla den kunskap och kompetens som finns inom akademin med primärproduktionens utmaningar och behov, för att […]

Läs mer
Läs mer om AgriHub Syd matchar primärproduktionens behov och akademins forskning
22 juni 2022

Krinovas inkubator excellent

Krinova har i nationell konkurrens blivit utsedd till en av Sveriges excellensinkubatorer av statens innovationsmyndighet Vinnova. Med utmärkelsen följer en finansiering från Vinnova. Syftet med excellens inkubatorer är att accelerera utvecklingen av nystartade innovativa företag som har hållbarhet som tydlig drivkraft och potential att bli internationellt konkurrenskraftiga. – Utmärkelsen excellensinkubator är en kvalitetsstämpel och ett fint kvitto på Krinovas arbete. Det ligger helt i linje med vår långsiktiga satsning och strategi där Krinova bidrar till ett innovativt företagsklimat i livsmedelssektorn […]

Läs mer
Läs mer om Krinovas inkubator excellent
14 juni 2022

Öppenhet för öppenheten

Öppenhet för intryck är en egenskap som blir extra viktig i en snabbt föränderlig och komplex omvärld. Detta personlighetsdrag är ett av fem i den s k Big Five-teorin och kännetecknas av öppenhet för nya idéer och erfarenheter. Det kan till exempel innebära att man associerar till olika företeelser, att man ifrågasätter konventioner eller att man är beredd att beakta och går igång på nya situationer och idéer. I ett sammanhang som ställer höga krav på utveckling och innovation är […]

Läs mer
Läs mer om Öppenhet för öppenheten
Christian Nyhlén
4 juni 2022

Franka Drinks siktar på att bli ledande inom alkoholfria drycker

Vi kände att det saknades ett bra alkoholfritt alternativ som tilltalade vuxna i de mest minnesvärda och sociala sammanhang. Det vill vi möta genom vår nylansering av Franka Nordic Aperitif som ska göra det både enklare och godare att välja alkoholfritt, säger Stephanie Wredenmark Godée, VD och en av de tre medgrundarna till Franka Drinks. Efter nästan två års intensivt arbete med utveckling av recept, tester av flaskor och paketering av hela konceptet är den första produkten Franka Nordic Aperitif […]

Läs mer
Läs mer om Franka Drinks siktar på att bli ledande inom alkoholfria drycker
5 maj 2022

Bejaka oförutsägbarheten

Livet är oförutsägbart. De senaste årens händelser i omvärlden har förändrat vårt synsätt på tillvaron och det sammanhang vi lever i. Det som var logiskt innan är inte det nu. Det som var en styrka har blivit en svaghet och tvärtom. Frågor kring globalisering, demokrati, självförsörjning, krishantering och allianser har fått nya dimensioner och ny relevans. Psykologisk forskning har visat att oförutsägbarhet inför vad som kommer att hända ökar vår ängslan mer än om vi säkert vet att dåliga saker […]

Läs mer
Läs mer om Bejaka oförutsägbarheten
3 maj 2022

Yelte hampamjölk tar sikte på en internationell marknad

Knappt två år efter de första testerna hemma i köket står de fyra delägarna i inkubatorbolaget Yelte AB i utvecklingshallen på Tetra Pak i Lund. Framför dem matar fyllningsmaskinen ut de första förpackningarna av hampamjölken Yelte. – Innan året är slut är förhoppningen att vi ska vara ute på den nordiska marknaden, säger Peter Andersson, VD för Yelte. Yelte föddes ur grundarkvartetten Peter Andersson, Andreas Hagman, Martin Andersson och David Vrabl såg att det på dagens marknad saknades en plantbaserad […]

Läs mer
Läs mer om Yelte hampamjölk tar sikte på en internationell marknad
29 april 2022

Digital och fysisk infrastruktur för mathantverkare och primärproducenter

En skattkarta för dem som vill äta mer lokala råvaror och en försäljningskanal för dem som vill sälja. Så beskriver inkubatorbolaget Planet Zero den app som blev starten för bolaget. – Vi vill bidra till att göra Sverige mer självförsörjande på mat, förklarar Tina Falck, vice VD och medgrundare av Planet Zero. Genom att bygga en infrastruktur som är både digital och fysisk för svenska mathantverkare och småskaliga primärproducenter har de tagit ett första steg. Konsumenternas intresse för lokalproducerat ökar. […]

Läs mer
Läs mer om Digital och fysisk infrastruktur för mathantverkare och primärproducenter
27 april 2022

HLR Skåne vinner Innovationspriset i Kristianstad

– Innovationspriset betyder oerhört mycket och är en verklig bekräftelse på att det jag gör är rätt, säger en glad Henrik Karlström, grundare och VD för HLR Skåne. Innovationspriset delades ut av Krinova Incubator & Science Park i samband med Guldjubelgalan den 27 april. HLR Skåne har i fem år erbjudit första hjälpen- och HLR-utbildningar till företag och organisationer. Kalendern var fullbokad när det plötsligt våren 2020 blev tvärstopp som en följd av pandemin och restriktionerna. – På bara ett […]

Läs mer
Läs mer om HLR Skåne vinner Innovationspriset i Kristianstad
26 april 2022

WISA partners möttes i Klaipeda

Intressanta möten, workshops och studiebesök i hamnen – det var ett fullspäckat program när WISA projektpartners från Polen, Sverige och Litauen träffades i Klaipeda i början av april för årets första fysiska möte. – Vi fick en väldigt bra uppdatering kring våra partners arbete, säger Jan Persson, Krinovas projektledare för WISA projektet. Projektet avslutas i november, och allt arbete och alla aktiviteter knyts nu ihop till ett spännande resultat. – Det var dessutom väldigt informativt och intressant att höra Klaipeda […]

Läs mer
Läs mer om WISA partners möttes i Klaipeda
25 april 2022

Att lyckas med mat- och produktfotografering

Hur kan man med bild och synintryck visa hur gott det smakar? Det fick deltagarna veta på Krinovas senaste Meet up som arrangerades på Fasangården i Löddeköpinge. Richard Albin, Innovationsmanager på Culinar AB var en av dem som var på plats och delade med sig av sina kunskaper. Richard pratade om hur vårt synsinne är det mest dominanta sinnet av dem alla. Hur maten ser ut, påverkar hur vi uppfattar smak, doft och textur. Visste du t ex att en […]

Läs mer
Läs mer om Att lyckas med mat- och produktfotografering
25 april 2022

AgriHub Syd matchar primärproduktionens behov och akademins forskning

De gröna näringarna står inför många möjligheter, men också utmaningar där tillgång till kunskap är avgörande för konkurrenskraft och framgång. Tillsammans med LRF Skåne och SLU Partnerskap Alnarp har Krinova tagit initiativ till AgriHub Syd, för att underlätta matchningen mellan behov å ena sidan och kunskap/lösningar å andra. – Med AgriHub Syd bygger vi ett mer sammanhållet system för kunskapsdelning och innovation.  Ett system som tar tillvara de olika aktörernas styrkor och bidrar till hållbarhet och konkurrenskraft, säger Christian Nyhlén, […]

Läs mer
Läs mer om AgriHub Syd matchar primärproduktionens behov och akademins forskning