Preloader
Stäng sök
Stäng
3 maj 2023

Vad är det egentligen vi gör?

Ibland gör vi det lite svårt för oss när vi ska förklara vad en innovationsmiljö handlar om. Det blir ofta högt svävande konceptuella formuleringar och buzzwords. Men egentligen är det väldigt enkelt; vi ska supportera små och medelstora företag att nå sin fulla potential. Utmaningen ligger i hur vi gör det. Vilka är nycklarna till att få momentum, till att hitta nya vägar, till att få utväxling på sina idéer och sin verksamhet?

I grunden handlar det om att få ihop en komplex helhet där många faktorer spelar in, men där detaljerna och fokus på rätt frågor är avgörande. Många är duktiga på det de gör, men gör de rätt saker? Och baserar vi besluten på ett rimligt faktaunderlag? I nästa steg kan vi urskilja var utmaningarna och möjligheterna finns – ibland hittar man de viktigaste nycklarna inom sig själv, i sitt sätt att tänka och i sina drivkrafter. Ibland är det tekniska detaljer, ett tydligt kundperspektiv eller att omge sig med rätt partners som gör skillnaden mellan att stå och stampa och att accelerera. På Krinova bygger vi våra arbetssätt på systematik och vassa grundprocesser. Det finns mängder med verktyg och modeller som kan användas för olika situationer. Men lika viktigt är det att möta människorna bakom idéerna på rätt sätt. Fånga upp deras tankar, vad de vill och vilka de är. Läsa av dem mellan raderna och hitta rätt våglängd i kommunikationen. Det först då vi får till den där dynamiken som skapar framdrift och nytänkande.

Under 2022 gav Krinova innovations- och utvecklingsstöd till 150 entreprenörer. Under samma år kom 18 000 deltagare på de olika möten och konferenser som arrangerades på Krinova och med det är mötesverksamheten tillbaka på samma nivåer som före pandemin. 500 jobb skapades i de bolag som fick stöd av Krinova år 2021 och tillväxten, mätt i omsättning, har sett över de senaste fem åren ökat med 40 procent.

Med basen i det lokala näringslivet har Krinova ett uppdrag att öka attraktionskraften och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne. Parallellt har vi utvecklat en unik regional och nationell position inom livsmedelsområdet. Ibland är det konkreta detaljerade frågor och ibland är det de stora samhällsfrågorna vi arbetar med. Men alltid med samma fokus; att supportera entreprenörer att nå sin fulla potential.

Läs gärna vår årsredovisning 2022 där vi summerar det gångna året och lyfter viktiga händelser.