Preloader
Stäng sök
Stäng
Krinovas medarbetare i bildkollage.
18 april 2024

Ökat inflöde av bolag till Krinova

Under 2023 sökte sig 85 nya bolag till Krinova för innovations- och utvecklingsstöd, vilket är en 20 procentig ökning jämfört med året dessförinnan. Summerat över de tio senaste åren har över 800 bolag fått stöd, varav mer än hälften är bolag i eller med koppling till livsmedelsbranschen.

På bolagsstämman i Krinova AB den 17 april fastställdes bolagets resultat och balansräkning. Omsättningen för 2023 landade på 25,6 miljoner kronor, vilket är en ökning med två miljoner kronor jämfört med året dessförinnan.

Syftet med Krinovas verksamhet är inte att gå med vinst utan att skapa konkurrenskraft och hållbar tillväxt i de bolag som Krinova arbetar med. År 2022 skapades 590 jobb i de bolag som fick stöd av Krinova och tillväxten, mätt i omsättning, har sett över de senaste fem åren ökat med 50 procent.

– Vi märker att våra kärnfrågor Innovation, livsmedel och hållbarhet blir allt viktigare både för det enskilda företagets överlevnad och konkurrenskraft, men också i samhället i stort, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park

Krinova har fortsatt utvecklas som mötesplats under 2023. Under året invigdes Krinovas co-working miljö som är den första av sitt slag i Kristianstad. Över hundra företag hade vid årsskiftet kontor på Krinova.

–  En av årets höjdpunkter 2024 blir arrangemanget av den internationella livsmedelskonferensen Spot on Food i Kristianstad i oktober. Vi ser fram emot att samla alla människor och aktörer med ett intresse för livsmedel för att inspireras, nätverka och bli startskott för idéer som kan växa, gro och förverkligas, säger Jonas Haak, styrelseordförande i Krinova.

Läs mer om vår verksamhet i Krinovas årsredovisning.