Preloader
Stäng sök
Stäng

Nyheter

Nyheter

26 september 2023

Fyra nya skånska livsmedelsbolag till Krinovas inkubator

Krinova välkomnar fyra nya skånska livsmedelsbolag till inkubatorn som har ett nationellt intag. Bolagen har sitt ursprung i forskning respektive industrin. Gemensamt för dem alla är ett fokus på hållbarhet och sikte på expansion på en internationell marknad. Jag är stolt över att välkomna dessa drivna entreprenörer till Krinovas inkubator. Vi ser fram emot att vara med på deras resa och ge stöd för att de som entreprenörer, men också deras bolag, når sin fulla potential, säger Christian Nyhlén, vd […]

Läs mer
Läs mer om Fyra nya skånska livsmedelsbolag till Krinovas inkubator
22 september 2023

Här är programmet till Vattenveckan

I oktober kommer Krinova incubator & Science Park, LRF Skåne och LF Göinge-Kristianstad bjuda in till Vattenveckan. Det blir en inspirationsdag den 20 oktober och därefter en vecka för företag och organisationer, som har vattenfrågan på sin agenda, att gratis boka konferenslokal hos Krinova Incubator & Science Park. En stor global fråga, som hur vi i framtiden ska ha tillgång till vatten, kan bli övermäktig. Men genom att visa på lokala exempel och ta frågan närmare samhällets olika aktörer hoppas […]

Läs mer
Läs mer om Här är programmet till Vattenveckan
20 september 2023

Traditionell matkultur inspirerar projekt

Projekt Bascil har fokus på lokala matproducenters värdeerbjudande kopplat turism. I mitten av september, välkomnade den polska projektpartnern till studiebesök i ett av Polens största vindistrikt i staden Zielona Góra. Den polska vinregionen presenterade sitt intressanta värdeerbjudande med lokalt producerade viner och traditionell matkultur. Besöket blev ytterligare ett tillfälle för alla projektpartners att utbyta kunskaper och få inspiration för att utveckla erbjudanden i sina egna regioner. Krinova presenterade en generisk business model som omarbetats till att fungera speciellt för att […]

Läs mer
Läs mer om Traditionell matkultur inspirerar projekt
6 september 2023

Vattenveckan för utveckling och innovation

Vatten, både som resurs och som naturfenomen, är en av vår tids ödesfrågor. Hur ska vi få vattnet att räcka, få det att fördelas, få det att bli rättvist? Genom att plocka ner denna globala fråga lokalt, hoppas vi göra frågan konkret. Genom att samla företag, organisationer och myndigheter, hoppas vi att synergier uppstår som ger eko lokalt, nationellt och i förlängningen globalt. I oktober kommer därför Krinova Incubator & Science Park, LRF Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad bjuda in till […]

Läs mer
Läs mer om Vattenveckan för utveckling och innovation
30 augusti 2023

Det oplanerade kan vara en innovativ kraft

En alldeles färsk avhandling från Jönköping University visar att chefer i hög utsträckning arbetar med oplanerade arbetsuppgifter och att de upplevde att de i för liten utsträckning hann med det som var planerat. Dock visar avhandlingen att de oplanerade arbetsuppgifterna är viktiga ur lärandesynpunkt och att företag behöver en mix av oplanerade och planerade arbetsuppgifter för att vara innovativa. Detta är speciellt intressant eftersom en förkrossande majoritet av läroböcker och managementliteratur har fokus på det rationella, planerade och strukturerade. Det […]

Läs mer
Läs mer om Det oplanerade kan vara en innovativ kraft
29 augusti 2023

Hurra – vi har en ny webbsida! 🎈

Känner du inte igen dig? Då är allt precis som det ska. I linje med att Krinova får nya fina lokaler har även webben fått sig en ny kostym! Vi har nämligen en ny webbsida med ett nytt utseende, förbättrad navigation och sökfunktion. Alla ska ha tillgänglighet att ta del av allt material på webben. Det ska vara lätt att hitta rätt! Du som besöker vår webb är viktig. Har du synpunkter tar vi emot all form av feedback. Varmt […]

Läs mer
Läs mer om Hurra – vi har en ny webbsida! 🎈
28 augusti 2023

Skogens mat

Vad finns i skogens skafferi och hur kan det utvecklas? Det är utgångspunkten i Skogens mat som Krinova driver, ett delprojekt inom projektet Skogens värden. Projektet beviljades nu i sommar och löper fram till oktober 2024. En av de första aktiviteterna i Skogens mat är det Food Jam som Krinova bjuder in till. Anmäl dig nedan och ta chansen att experimentera kring vad det finns för ätbart i skogen och hur kan vi ta vara på det på bästa sätt? […]

Läs mer
Läs mer om Skogens mat
24 augusti 2023

Klimatsmart samhällsutveckling

Stadsutvecklingsprojektet ”Klimatsmarta Näsby” har haft fokus på minskade koldioxidutsläpp från byggnationer och transporter. Utvecklingen av stadsdelen Näsby i Kristianstad har stått i centrum för projektet, men resultaten är tänkt att kunna användas i andra områden och städer, med Näsby och Kristianstad som förebild. Projektet har levererat en modell som visar hur en klimatsmart och hållbar stadsutveckling kan se ut. Modellen, som fått namnet Kristianstadnyckeln, är enkel, men projektet visar också att stadsutveckling med ett hållbarhetsperspektiv är en komplex fråga. Tanken […]

Läs mer
Läs mer om Klimatsmart samhällsutveckling
21 augusti 2023

Franka tar steget in på Systembolaget

Inkubatorbolaget Franka har inte bara breddat produktsortimentet i sommar. Första september släpper de sin alkoholfria Franka Nordic Aperitif på Systembolaget. Familjeföretaget Franka beskriver drycken som en exklusiv sällskapsdryck med en komplex och unik smakprofil, de bästa råvarorna och som är omsorgsfullt producerad i Skåne – dessutom är den är alkoholfri. – I första hand kommer du välja Franka för att den är god, i andra hand för att den är alkoholfri. Vårt mål är att göra alkoholfria dryckesalternativ som ger […]

Läs mer
Läs mer om Franka tar steget in på Systembolaget
18 augusti 2023

PRIMÄR – Utmaningsdriven innovation i primärproducentnära SME

Det är dags att summera utvecklingsprojektet Primär som Krinova drivit under drygt 1,5 år. Syftet med projektet har varit att bidra till ett ökat samarbete mellan aktörer i värdekedjan från jord till bord, inte minst förädlande företag och primärproduktionsledet och på så sätt accelerera en samhällsviktig omställning mot ett mer klimatneutralt livsmedelssystem. Hållbarhet, datadrivet jordbruk, energiförsörjning, cirkulära flöden är några av de intressanta teman deltagarna samlats kring. Över 400 deltagare har tagit del av de 7 träffar, 4 studieresor, Food […]

Läs mer
Läs mer om PRIMÄR – Utmaningsdriven innovation i primärproducentnära SME
14 juni 2023

Krinova stärker sin position inom hållbarhet och livsmedel

Krinova fortsätter sin satsning och förstärker teamet inom hållbarhets- och livsmedelsområdet. Agneta Påander, Johanna Gerberich och Brian Mårtensen, tre erfarna profiler inom sina respektive områden, kopplas nu till Krinovas verksamhet. – Det här är en del i vår långsiktiga strategi. Med denna satsning flyttar vi fram positionerna och blir ännu vassare inom vårt profilområde livsmedel och hållbarhet, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park. Agneta Påander har en spetskompetens inom affärsdrivet hållbarhetsarbete och har en lång karriär […]

Läs mer
Läs mer om Krinova stärker sin position inom hållbarhet och livsmedel
12 juni 2023

Vi lyckas – eller så lär vi oss

Den svenske forskaren Mats Tyrstrup, forskningsledare Leading Health Care på Handelshögskolan och grundare av Center of Governance har under många år ägnat sig åt att titta på de utmaningar som uppstår i vårt samhälle. Bland annat har han beskrivit utmaningar som uppstår när vi inte kan planera våra verksamheter som tidigare, när osäkerhet och komplexitet ökar. Detta innebär i stort att man som ledare måste växla mellan olika perspektiv som kräver olika typer av hantering. På kort sikt behöver vi […]

Läs mer
Läs mer om Vi lyckas – eller så lär vi oss
Christian Nyhlén