Preloader
Stäng sök
Stäng

Om oss

Om oss

Medarbetare på Krinova

Framtidssmart innovation och konkurrenskraft

Krinova hjälper till att bygga ett blomstrande företagsklimat, ett framtidens Sverige där entreprenörer förverkligar idéer och når sin fulla potential

Ibland är det stora projekt som genomförs över flera år med många olika samhällsaktörer, inte alltför sällan även med internationella organisationer, där hållbarhet och acceleration av företagande och tillväxt står på agendan. Samtidigt finns det ständigt ett mikrosammanhang där det handlar om nytänkande, vägval och insatser för den enskilde entreprenören eller medarbetaren i ett företag som ska ta nästa kliv. 

Det stora och det lilla möts varje dag på Krinova och inom denna fantastiska spännvidd skapas korsbefruktningar mellan olika verksamheter och lärdomar att bygga vidare på. Det är så det skapas framtidssmart innovation och konkurrenskraft för hållbar utveckling.

Läs mer om Krinovas verksamhet i vår årsredovisning.

Krinova årsredovisning 2023

Vårt uppdrag

Med basen i det lokala näringslivet har Krinova ett uppdrag att öka attraktionskraften och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne. Parallellt har Krinova utvecklat en unik regional och nationell position inom livsmedelsområdet och har ett uppdrag som omfattar utveckling av livsmedelsområdet i hela Skåne och även nationellt. Krinova har även en inkubator med nationellt intag. 

I Krinovas roll som inkubator och science park ligger att vara en katalysator för utveckling och innovation i samhället – ett arbete som inte har några geografiska gränser. I en allt mer komplex värld är det allt viktigare att ingå i större sammanhang. På ett medvetet sätt bygger Krinova strategiska partnerskap med representanter från privat och offentlig sektor, akademi samt med aktörer från olika näringar som gemensamt arbetar för ökad innovation, hållbar tillväxt och nya arbetstillfällen.

Krinovamedarbetare brainstormar

Ägare

Krinova AB ägs till 40 % av Kristianstads kommun,
till 40 % av kommunens dotterbolag Kristianstads Industribyggnads AB 
och till 20 % av Högskolan Kristianstad Holding AB.


Styrelse

Genvägar

Tomatplanta kontrolleras

Profilområde livsmedel

Över 500 livsmedelsföretag har fått stöd av Krinova

Niclas Persnil, business designer på Krinova

Utveckla företag

Ta din affärsidé eller företag till nästa nivå!

Folk träffas på Krinova

Mötesplatsen

Boka in ditt nästa möte eller konferens på Krinova