Preloader
Stäng sök
Stäng

Profilområde

Profilområde

Profilområde Livsmedel

Krinovas profilområde är Livsmedel. Med Sveriges, och inte minst Skånes, unika förutsättningar och mervärden kopplade till miljö- och djuromsorg finns stor potential för branschen att utvecklas och växa ytterligare. En av de mest avgörande faktorerna för tillväxt är innovation.

Profilområdet rymmer många dimensioner. Det är ett område starkt kopplat till flera av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Det har en central roll för folkhälsan och livsmedelsförsörjningen är avgörande för att motverka svält i världen. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till miljö. 1/3 av det globala klimatavtrycket kommer från livsmedelsproduktion. Även hållbar vatten- och energianvändning är centrala frågor kopplat till livsmedelsproduktion. Allt detta är utmaningar som kan bli grund till nya innovationer. Här vill Krinova vara en stark kraft.

Globala målen
FN:s globala hållbarhetsmål

Lokal, regional och nationell tillväxtmotor

Under mer än 15 år har vi samlat på oss en unik kunskap och ett brett nätverk av forskare, entreprenörer, finansiärer och organisationer med koppling till livsmedelsbranschen. Över 500 livsmedelsföretag, nya och etablerade, har under åren fått stöd av Krinova för att växa och stärka sin innovations- och konkurrenskraft.

Genom innovations- och utvecklingsstöd är Krinova en lokal, regional och nationell tillväxtmotor för en konkurrenskraftig livsmedelssektor och bidrar på det viset till Sveriges självförsörjningsgrad och att livsmedelssektorn ligger i framkant av utvecklingen även i ett internationellt perspektiv. Krinova arbetar för att vara en stark röst i Sverige och Norden kopplat till innovation och entreprenörskap i livsmedelssektorn.

Skiss Krinova

Genvägar

Niclas Persnil, business designer på Krinova

Utveckla företag

Ta din affärsidé eller företag till nästa nivå!

Kock lägger upp mat på tallrik

Provkök

Boka vårt kök som uppfyller kraven för livsmedelsproduktion

Planta hålls i händer

Projekt för hållbar tillväxt

Krinova driver och är partner i många spännande projekt