Preloader
Stäng sök
Stäng

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet är en naturlig del i all vår verksamhet.

Hållbarhet

Hållbarhet är en integrerad del av Krinovas arbete – i projekten som vi jobbar med, stödet till företag, vårt livsmedelsuppdrag och i det lokala. Hållbarhet är en av de drivkrafter och samhällsfrågor som både påverkar och blir en möjlighet i det innovations- och affärsutvecklingsstöd som vi arbetar med. 

ISO 26000 
ISO 26000 är en internationell hållbarhetsstandard som fokuserar på organisationers samhällsansvar; social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet. Då ISO 26000 inte är en kravstandard utan en guidande standard så innebär det att företag inte kan certifiera sig mot standarden. Istället kan man verifiera egendeklarationen som är kopplad till standarden, i vilken även de globala hållbarhetsmålen ingår. 

Pressmeddelande
24 juni 2024 – Krinova kvalitetssäkrar sitt hållbarhetsarbete genom ISO 26000 verifiering 

Verifiering

Vår egendeklaration har verifierats av VERIFY Agency of Sweden.

Utdrag från VERIFY:s utlåtande:

”I sin strävan att bygga ett starkare och mer motståndskraftigt samhälle ger organisationen stöd till entreprenörer, nystartade företag och andra intressenter för att integrera hållbarhet i sina planer och verksamheter. Samtidigt har de infört policyer och utformat strategier för att säkerställa Krinovas hållbara utveckling på både kort och lång sikt. Företaget utgår i hållbarhetsarbetet från de globala hållbarhetsmålen och de sju principerna i ISO26000”

Läs gärna mer i dokumenten nedan
Beslut – utlåtande Krinova 18 juni 2024
Egendeklaration 2024

Verify - ISO 26000

Genvägar

Niclas Persnil, business designer på Krinova

Utveckla företag

Ta din affärsidé eller företag till nästa nivå!

Kock lägger upp mat på tallrik

Provkök

Boka vårt kök som uppfyller kraven för livsmedelsproduktion

Planta hålls i händer

Projekt för hållbar tillväxt

Krinova driver och är partner i många spännande projekt