Preloader
Stäng sök
Stäng
Krinovas hållbarhetsgrupp: Christian Nyhlén, VD, Lena Jasslin, Kommunikationsansvarig, Massimiliano Pattara, Business Designer och Jennie Strömbeck, Konferens- & Möteskoordinator.
24 juni 2024

Krinova kvalitetssäkrar sitt hållbarhetsarbete genom ISO 26000 verifiering 

Hållbarhet är en integrerad del av Krinovas verksamhet. Krinova är nu också verifierad enligt ISO 26000, vilket visar på organisationens samhällsansvar för att maximera bidraget till hållbar utveckling. ISO 26000 är en internationell hållbarhetsstandard som fokuserar på organisationers samhällsansvar; social-, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.   

Med basen i det lokala näringslivet har Krinova Incubator & Science Park ett uppdrag att öka attraktionskraften och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne. Parallellt har Krinova utvecklat en unik regional och nationell position inom livsmedelsområdet och har ett uppdrag som omfattar utveckling av livsmedelsområdet i hela Skåne och även nationellt. 

– Vi är stolta över verifieringen och ser detta som en naturlig och viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Hållbarhet är en naturlig del av Krinovas verksamhet och är kopplad till alla de insatser som Krinova gör för företag, organisationer och samhälle. Verifieringen är ett sätt att arbeta systematiserat och strukturerat med ständiga förbättringar som kan följas upp, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park. 

Då ISO26000 inte är en kravstandard utan en guidande standard så innebär det att företag inte kan certifiera sig mot standarden. I stället kan man verifiera egendeklarationen som är kopplad till standarden, i vilken även de globala hållbarhetsmålen ingår. 

– En verifiering fokuserar på att bekräfta påståenden, t ex hållbarhetsrapporter och egendeklarationer. Fördelen med en verifiering, till skillnad från en certifiering, är att företaget kan belysa sina unika styrkor och hållbarhetsarbete, i stället för att enbart fokusera på överrensstämmelser med standarder, förklarar Eva Vati, VD och beslutsfattare på VERIFY Agency som utfärdat verifieringen, och Eva tillägger; 

– Genom att bli verifierade kan verksamheters hållbarhetsarbete redovisas på ett mer transparent och tillförlitligt sätt och man undviker grönmålning. Detta kommer bli allt viktigare för företag i takt med en alltmer reglerad marknad, såsom exempelvis EU:s nya hållbarhetsdirektiv ”Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)”. 

Mer om verifieringen och Krinovas hållbarhetsarbete