Preloader
Stäng sök
Stäng
Christian Nyhlén
6 maj 2024

Fötterna på jorden och vingar på ryggen

Med fötterna i det lokala näringslivets mylla har Krinova ett uppdrag att öka attraktionskraften och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne. Parallellt har vi utvecklat en unik regional och nationell position inom livsmedelsområdet. Uppdraget är tydligt men också komplext; vi ska skapa bästa möjliga förutsättningar för entreprenörer och tillväxtföretag att växa och berika samhället med nydanande produkter och tjänster. Samtidigt kräver ett sådant uppdrag både en stark community av partners och en gedigen kunskap om strategiskt viktiga bransch- och samhällsfrågor – såväl i Sverige som internationellt. Detta innebär att Krinova som en relativt liten organisation måste arbeta med både operativt, konkret stöd till företag och idébärare samtidigt som vi ständigt vidareutvecklar vår kunskap om omvärlden och innovationsekosystemet. Om vi förstår de stora penseldragen runtomkring oss – allt från cirkulära affärsmodeller till värdekedjor och marknadsutveckling – då kan vi också stötta våra bolag på ett ännu bättre sätt då dessa frågor i olika former landar på deras bord och påverkar deras utveckling. Samtidigt – om vi å andra sidan också förstår entreprenörens förutsättningar och finns nära de frågor som studsar upp i vardagen – då kan vi föra upp principiella frågor på agendan och i förlängningen påverka systemet. Den komplexiteten är alltid en utmaning att hantera, men ack så viktig. Genom åren har Krinova samlat på sig en unik kunskap och ett brett nätverk av forskare, finansiärer och organisationer med kopp­ling både till lokal tillväxt och till livsmedelssektorn. Så sent som i april var vi i Stockholm där vi samma dag pratade inför riksdagspolitiker kring livsmedelsbranschens betydelse för Sverige samtidigt som vi deltog tillsammans med våra inkubatorsbolag på den stora livsmedelsmässan Big Meet, där spännande tillväxtbolag får möjlighet att exponera sig. På den lokala arenan hade vi förra veckan en entreprenörslunch med ett trettiotal lokala entreprenörer som fick möjlighet att både inspirera och inspireras av varandra. Detta är bara några exempel på aktiviteter som Krinova genomför för att stötta ett konkurrenskraftigt Sverige, både i det nationella och det lokala perspektivet. I grunden gör våra medarbetare varje dag ett fantastiskt jobb med de gedigna program och det engagerade bemötande som stöttar bolagen i stort och smått. Vi behöver ha fötterna i myllan men ibland också vingar på ryggen för att lyfta blicken. Då blir vi som mest värdeskapande och relevanta.