Preloader
Stäng sök
Stäng
hållbarhetsmålen
13 april 2023

Stöd till 150 entreprenörer och 500 skapade jobb

Under 2022 gav Krinova innovations- och utvecklingsstöd till 150 entreprenörer. Under samma år kom 18 000 deltagare på de olika möten och konferenser som arrangerades på Krinova och med det är mötesverksamheten tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

På Krinova AB:s bolagsstämma 13 april fastställdes bolagets resultat och balansräkning. Omsättningen för 2022 landade på 24 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2 miljoner kronor jämfört med fjolåret. Syftet med Krinovas verksamhet är inte att gå med vinst utan att skapa tillväxt i de bolag som Krinova arbetar med.

500 jobb skapades i de bolag som fick stöd av Krinova år 2021 och tillväxten, mätt i omsättning, har sett över de senaste fem åren ökat med 40 procent.

Med basen i det lokala näringslivet har Krinova ett uppdrag att öka attraktionskraften och tillväxten för Kristianstad och nordöstra Skåne. Parallellt har Krinova utvecklat en unik regional och nationell position inom livsmedelsområdet.

– Krinovas kärnfrågor inom innovation, livsmedel och hållbarhet har blivit allt mer samhällsrelevanta och brännande. 2022 präglades av att stötta företag, branscher och regioner att hitta nya vägar för grön omställning, självförsörjning, konkurrenskraft och innovation. Vi har också bidragit genom att i större projekt – tillsammans med andra samhällsaktörer – driva på utvecklingen på ett antal olika områden; klimatsmarta lösningar och hållbara lösningar i en lokal kontext, främja samverkan i livsmedelssektorn och offentligt innovationsledarskap, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

LÄS MER I KRINOVAS ÅRSRREDOVISNING 2022