Preloader
Stäng sök
Stäng
Vegitific
3 april 2023

För stärkt prestation hos idrottare

Vegitific är ett inkubatorföretag som utvecklar produkter som förbättrar den fysiska prestationsförmågan hos motionärer och elitidrottare. Bakom produkterna ligger mångårig forskning. Går allt enligt plan släpps den första produkten på marknaden redan i år.

Med sina produkter vänder sig Vegitific till motionärer och elitidrottare. Framför allt långdistanslöpare och längdskidåkare där det ställs krav på uthållighet. Marknaden för sportnutrition är stor och växande. Den svenska marknaden är värderad till två miljarder svenska kronor och hade 2021 en tillväxt på 9,4 %.

Bolaget Vegitific bildades 2020 och vilar på gedigen forskning. Två av grundarna är läkare, en är dietist och ytterligare en är fysiolog. Samtliga har de forskat och även disputerat inom sina respektive områden.

Michaela Sundqvist – Starten för bolaget var forskningen kring att ta fram en närings- och nitratrik dryck. I det inledande utvecklingsarbetet tittade vi på hur man kan ta tillvara nitratet i rödbetsblast, men idag utreder vi inte bara blast utan många olika nitratkällor, berättar Michaela Sundquist en av de fyra grundarna.

Förbättrar prestationen 1–4 %
Att nitrat förbättrar prestationerna hos idrottare är erkänt. Det är till och med verifierat av Internationella Olympiska kommittén (IOK). Extra tyngd åt bolaget är att det var tre av Vegitifics grundare Filip Larsen, Jon Lundberg och Eddie Weitzberg var först med att se effekter av nitrat vid träning (2007). Många studier har följt upp fyndet och idag visar meta-analyser att nitrat förbättrar prestationerna hos idrottare med 1–4 %. Sedan dess har det också utvecklats många produkter för idrottare baserade på rödbetor, en råvara som samtidigt kan vara tuff för magen.

– Vi vill göra en bättre version, snällare mot magen och med god smak, fortsätter Michaela.

Namnet på Vegitifics nitratrika produkt är ”Beetroot & lettuce” och stärker idrottares prestationer och därför är lämplig att ta några dagar före exempelvis en tävling.

Men närmast i tid för lansering är en annan av Vegitifics produkter ”Broccoli sprout”, en juice på groddar som är rik på isotiocyanater. Produktutvecklingen har föregåtts av en studie som visar på isotiocyanaters positiva inverkan då kroppen skall anpassa sig till hård träning. I höst släpper en av grundarna Filip Larsen den forskningsrapport som visar på just detta.

– Isotiocyanater kan bli det nästa stora inom idrotten på samma sätt som den forskning som visat på nitratets inverkan på prestationerna, betonar Michaela.

Kapital för uppskalning
Med hjälp av den finansiering som bolaget Vegitific fått från Almi Skåne planerar man nu för produktion på Balsgård Foodtech för att få fram en batch för fokusgrupper, men också för att utreda hur produktionen ska kunna skalas upp. Vegitific har också sökt medel från Vinnova för att skala upp produktionen och ta vidare steg inför lansering.

I höst öppnar Vegitific en finansieringsrunda för att ta in kapital för att starta produktionen, kunna börja sälja och bygga upp ett lager.

– Det har varit en spännande resa att gå från forskning till att bolagisera.
Vi har fått ett fantastiskt stöd med allt från ren rådgivning, finansiering och olika aktiviteter inte bara av Krinova utan också från KI Innovation och KTH Innovation kopplat till de olika produkterna, säger Michaela.