Preloader
Stäng sök
Stäng
Christian Nyhlén
5 april 2023

Helhetssyn och detaljer i en följsam dans

För de flesta företag är kampen mellan helhetssyn och detaljer en källa till ständiga diskussioner, inte sällan kopplat till hur prioriteringar görs och vad man lägger sin kraft på. Hade det funnits ett enkelt svar hade dilemmat varit löst för längesedan. Dock har frågan ökat i betydelse i takt med att både kunskapsmängden och dess tillgänglighet ökat dramatiskt de senaste tjugo åren. Digitaliseringen har skapat en access till data på ett sätt som ger oss enorma möjligheter att få underlag, input och vägledning för beslut. Men också ett brus som gör att vi kan vilseledas och drunkna i intryck. Kanske fastnar vi i analys eller går på irrelevant fakta. Vi behöver våra fyrar för att kunna navigera i faktadimman och helhetssynen på uppdraget/verksamheten/affären är en viktig del för att kunna hitta en framkomlig väg.

Ett sätt att närma sig helhetssynen är att ha en skarp uppfattning om utmaningarna man står inför – det kräver koll på både de interna förmågorna och omvärldstrenderna/marknaden. Att bygga upp ett utmaningsdrivet arbetssätt med ett utifrån-och-in-perspektiv leder oss om inte helt rätt så i alla fall aldrig helt fel. Har vi pejl på de viktigaste utmaningarna och låter dem vägleda oss kan vi skapa ett fokus och samtidigt lära oss av både kunder, leverantörer och konkurrenter. Om vi dessutom utifrån utmaningarna kan zooma in och hitta de där detaljerna som gör skillnad; en lösning som fyller ett gap i ett visst kundsegment eller ett behov som fötts av nya beteenden – ja, då kan en idé plötsligt börja flyga av sig själv, snabbt och kraftfullt.

På Krinova jobbar vi dagligen med hela spännvidden från helhet till detalj. I vår metodbank finns beprövade processer och verktyg för att utveckla och innovera verksamheter. Ibland behöver vi se över hela affärsidén, ibland handlar det om detaljer i ett kundmöte eller att skruva på usparna.

Men alltid är det med både helhetssyn och detaljer i symbios. Dansen måste fortsätta, tätt, tätt med varandra.