Preloader
Stäng sök
Stäng
28 februari 2023

Promenad utan mål men med mening

För många år sedan föreslog jag för en kollega att vi skulle ta en promenad efter lunchen. Detta var långt innan någon visste vad Covid betydde och begreppet walk & talk var inte på något sätt förknippat med ett möte till fots. Förslaget mottogs med skepsis och en motfråga: ”Vart ska vi gå?”

”Bara runt kvarteret och få lite luft efter lunchen, svarade jag.” Det fanns egentligen ingen annan tanke från min sida än att jag suttit inne hela förmiddagen och behövde röra på benen. Lite motvilligt följde min kollega med även om vederbörande förmodligen hade annat viktigare för sig. Samtalet rörde sig kring såväl jobbrelaterade frågor som film, musik och resor. Av någon anledning fortsatte dessa små promenader och blev ett stående inslag några gånger i veckan. Vad vi förstod långt senare var att flera av våra idéer kring olika utvecklingsprojekt och kunderbjudanden uppstod som frön i dessa samtal. Någonting förlöstes i diskussionerna, ny energi uppstod och dynamiken i dialogen gav nya tankar. Det var ingenting vi kunde ta på eller härleda omedelbart men efterhand förstod vi att det fanns något viktigt i formen för våra samtal. Att gå utan mål gav mening. Ibland är det just det som får hjärnans trädgård att frodas.

På Krinova försöker vi ständigt att förlösa denna energi och ibland är det en promenad som behövs, ibland är det en fråga som vänder på perspektiven eller en ny infallsvinkel på ett problem. Men lika många gånger är det också strukturerade metoder, systematik och hårt jobb. Det gäller att ha en rik bank av sätt att utveckla idéer och förverkliga dem med. Den 13 – 15 mars är ett tillfälle då hela detta spektrum av arbetssätt ska användas. Då går nämligen vårt årliga Food Hack av stapeln. Där kommer deltagare från olika länder med olika kompetenser och bakgrunder samverka, brainstorma och tävla. Fokus i innovationstävlingen handlar om att hitta nya vägar för hur all den tillgängliga mängd data som finns påverkar hur vi odlar, producerar och konsumerar livsmedel och vilka möjligheter det innebär.

Food Hack är ett event som på flera sätt beskriver precis vad Krinova är. Vi använder vår fysiska miljö på Krinova för att husera kreativa, samhälleliga och kommersiella samtal med syftet att nya idéer i förlängningen ska förverkligas i någon form av innovation. I dagsläget är det över 200 anmälda deltagare från 30 olika länder. Många sätt att vara kreativ på kommer att provas under de tre dagarna. Kanske blir en promenad utan mål precis det som behövs för några av hackarna för att förlösa en ny idé. Meningsfullhet i sin bästa form. Innovation under construction!