Preloader
Stäng sök
Stäng
25 november 2021

Tvåsiffrig avkastning på varje offentligt investerad krona i Krinova

Varje offentligt investerad krona i Krinovas verksamhet har på fem år gett en avkastning (Offentlig Return on Investment) på 23 gånger pengarna. Avkastningen är ett resultat av tillväxten i de företag som fått stöd av Krinova och som mätts i ökad omsättning och jobb som skapats i företagen, vilket i sin tur resulterat i ökade skatteintäkter.

Under 2020 gav Krinova innovations- och utvecklingsstöd till över 300 företag. Tillsammans skapade företagen som fått stöd av Krinova 300 nya jobb och hade en omsättningsutveckling på drygt 40 %, sett över en sexårsperiod. Det är några av de effekter som går att läsa i Effektrapporten som Krinova tagit fram och som beskriver de värden som skapats genom Krinovas stöd till företag. 

– 2020 är ett år som präglades av pandemin. Många företag drabbades hårt inte minst inom besöksnäringen. När vi ser tillbaka på 2020, så är kanske just det långsiktiga arbete som lagts ner för att skapa robusta företag som bättre står emot kriser viktigare än tillväxt. Vad som inte syns i de siffror vi kunnat mäta är de jobb som räddats genom stöd och vägledning under ett tufft pandemiår, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

Krinova erbjuder inkubationsstöd till nya företag och innovationsstöd till växande företag. Stödet erbjuds till alla typer av företag i nordöstra Skåne med upp till 250 anställda och till livsmedelsrelaterade företag i hela Skåne. De livsmedelrelaterade bolag som fått stöd av Krinova har haft omsättningsutveckling på närmare 60 % sett över en sexårsperiod.

– Vi ser en stor och växande innovationskraft i livsmedelsbolagen. Vår roll är att vara möjliggörare och i det ingår förutom innovationsstöd också att koppla samman kompetenser och kapital. Vi ser en spännande utveckling där en stor andel av alla nya livsmedelsprodukter och processer som når marknaden har sitt ursprung i små företag, vilket också forskningen slår fast. En förklaring är de mindre företagens ofta mer agila arbetssätt och processer, säger Hannes van Lunteren, ansvarig för Krinovas livsmedelsområde.