Preloader
Stäng sök
Stäng
22 september 2021

Testbädd Näsby – en möjlighet att testa klimatsmarta idéer

Klimatsmarta Näsby är ett nystartat projekt där Kristianstads kommun, Krinova Incubator & Science Park och Högskolan Kristianstad samarbetar. Projektet drivs i två år, finansieras av EU och målet är att minska klimatpåverkan i Näsby.

Projektet ska bidra till att lägga grunden för stadsdelen Näsby och Kristianstad att bli en förebild inom klimatsmart samhällsutveckling och även leda till en bättre miljö. Projektet ska främja ett långsiktigt medborgarengagemang för en hållbar utveckling av vårt gemensamma samhälle.

Krinova vill skapa en testbäddsmiljö där företag, akademi och andra aktörer får möjlighet att verifiera och testa sina idéer, produkter och tjänster med klimatsmart samhällsutveckling i fokus.

Krinova uppmuntrar företag inom byggprocesser (speciellt masshantering) och transporter med klimatsmarta lösningar, samt andra aktörer som kan skapa långsiktigt medborgarengagemang i dessa frågor att kontakta Krinova för att testa idéer i Testbädd Näsby.