Preloader
Stäng sök
Stäng
15 december 2022

Stärkt stöd till skånska foodtech startups i Malmö

Malmö Stad, Minc (Malmös Startuphus) och Krinova Incubator & Science Park har tecknat ett samarbetsavtal som ska bidra till att utveckla livsmedelsområdet i Malmö och Skåne. Samarbetet är en del i det pågående strategiska arbetet kring att stärka innovationsstödet i Malmö med livsmedelskompetens, så att unga kunskapsföretag inom hela livsmedelskedjan ska kunna utveckla sina företag under bästa möjliga förutsättningar.

Livsmedel är ett av de tillväxtområden som pekas ut i Skånes innovationsstrategi. I Skåne finns hela livsmedelskedjan representerad, från produktion via förädling och förpackning till handels- och konsumentled. Oatly känner de flesta till och Lupinta, Sproud, Angry Camel och Rscued är några av de nya företag som framgångsrikt etablerat sig i området de senaste åren.

Både Malmö och Kristianstad har viktiga roller som innovationshubbar där innovativa företag inom hela livsmedelskedjan väljer att utveckla sina företag. Livsmedel är också ett område under stark utveckling, kopplat till förändrade konsumtionsmönster inom exempelvis etiska och hållbara livsmedel, hälsofrämjande mat och dryck, nya distributionsformer och upplevelser.

Skåne och Malmö har bra förutsättningar att tillvarata innovationsmöjligheter som svarar mot denna omvandling.

– Samarbetsavtalet med Minc och Krinova skapas för att öka kompetensen i regionen och för att locka fler entreprenörer inom livsmedel till Skåne. Det ligger även i linje med de satsningar som Malmö stad gör på livsmedelsområdet, säger Ulrika Forsgren Högman, enhetschef på Innovation och utveckling på Malmö Stad.

Kristianstadsbaserade Krinova har ett regionalt uppdrag som omfattar utveckling av hela livsmedelsområdet i Skåne. Inkubatorprogrammet med livsmedelsinriktning som Krinova erbjuder bygger på mer än tio år av erfarenhet kring innovationsstöd och företagsutveckling. Minc, Malmös startuphus, som samlar många av Malmös startups inom tech och hållbarhet har i dag även ett ökande antal foodtech bolag i sin miljö och som en del i samarbetet kommer Krinova också att ha fysisk närvaro på Minc.

– Våra specialistområden kompletterar varandra. Vi har samma mål, att hjälpa nya företag att växa, och har lättare att nå dit om vi hjälps åt och delar med oss av våra affärsutvecklare, vår specialistkompetens och kontakter, säger Daniel Persson, VD för Minc.

– Samarbetet med Malmö stad och Minc stärker alla parter, oss, städerna, entreprenörerna och industrin, konstaterar Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

Daniel Persson Minc, Ulrika Forsgren Högman, Malmö Stad och Christian Nyhlén Krinova

Daniel Persson Minc, Ulrika Forsgren Högman, Malmö Stad och Christian Nyhlén Krinova Incubator & Science Park har tecknat ett samarbetsavtal som ska bidra till att utveckla livsmedelsområdet i Malmö och Skåne.