Preloader
Stäng sök
Stäng
28 oktober 2021

Problemlösning och innovation

Varje dag ställs vi i våra verksamheter inför utmaningar och problem. Det är en naturlig del av vardagen och i takt med att förändringstakten i omvärlden ständigt ökar blir också problemlösningen både mer omfattande och mer komplex. Ofta tenderar vi att möta detta med temporära åtgärder som är riktade mot symtomen, vilket leder till någonting som vi ibland kallar fixarkultur. Vi löser saker ad hoc, vi kanske hittar provisoriska lösningar och fixar problemet för stunden. Dessutom söker vi ofta lösningen precis på det ställe där problemet uppstod. En fixarkultur kan vara bra i vissa situationer men behöver kompletteras med något mer – ett långsiktigt perspektiv som är faktabaserat, djupgående och strukturerat.

Ska goda resultat uppnås även på lång sikt måste verksamheten bli bra på att syssla med rätt saker, saker som är viktiga för framgång och som skapar värde för de man är till för. Jaha, tänker ni…det är väl självklart. Men i praktiken är vanans makt stor, ibland råder tidsbrist och det finns ständigt distraktioner i vardagen som gör att verksamheten lägger kraft på frågor som inte är i linje med strategin. För att säkerställa en långsiktigt god utveckling behövs ett grundläggande utvecklings- och förbättringstänkande som dessutom visar sig i strukturer och verktyg. Det finns en mängd verktyg som hjälper verksamheten att systematisera problemlösning och verksamhetsutveckling.

Samtidigt vet vi också att det finns en annan dimension, förutom systematik, som gör sig påmind så fort vi vill övervinna utmaningar och lösa problem; det handlar om att hitta nya vägar, och stimulera ett annorlunda, och flexibelt tänkande. I detta sammanhang finns också en rad olika metoder. Våra hjärnor vill gärna använda upptrampade stigar, vilket gör att vi behöver utmana de invanda mönstren. Att kontinuerligt skapa utveckling genom att stanna upp och vända och vrida på perspektiv reser nya frågor som också kan ge nya svar på gamla problem. Att frekvent ställa sig frågan: ”Vad skulle hända om vi istället gjorde så här…?” är ett exempel på detta förhållningssätt, liksom att överföra logiker och lösningar från ett område till ett annat.

Det intressanta är att även ett kreativt och flexibelt arbetssätt behöver sättas i en struktur eller system för att få effekt och genomslag. Vi behöver skapa tid och forum för att frigöra den kreativa energin och skapa resultat. Systematiken ger förutsättningar för den kreativa problemlösningen och den kreativa problemlösningen kan ge oss nya system. Innovationskraften har därmed fått spelrum. Vilken spännande dynamik!

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park