Preloader
Stäng sök
Stäng
Christian Nyhlén
8 november 2022

På en buss på väg till Jerusalem

Förra veckan färdades jag tillsammans med sjutton andra personer på en buss på väg från Tel Aviv till Jerusalem. Elva olika nationaliteter satt tillsammans för att spendera en dag på en av världens mest historiska platser. Historiens vingslag kändes på ett väldigt påtagligt sätt och berörde alla. Vi kom från Sverige, Kina, Mexico, Bulgarien, Israel, Nepal, Palestina, USA, Storbritannien, Sydkorea och Indien. Under 12 timmar delade vi tankar, reflektioner och olika perspektiv på det vi upplevde – och på tillvaron i stort. Förvånansvärt snabbt byggdes en slags samhörighet och en positiv energi upp, alla pratade med alla och djupa samtal blandades med högljudda skratt. Främlingarna som samlades den tidiga lördagsmorgonen var nu något annat. Inte vänner kanske, men flera hade utbytt kontaktuppgifter och i luften fanns en känsla av gemenskap.

På väg hem till vårt boende i Tel Avivs centrala delar reflekterade jag över hur olikheter ger styrka samtidigt som likheterna får oss att se gemensamma möjligheter från olika vinklar. Känslan förstärks också av vetskapen om att Tel Aviv har en av världens främsta start-up-miljöer, inte minst inom livsmedel.

I starka innovationsmiljöer är mångfalden av perspektiv och bakgrunder avgörande för att hitta nya vägar och kanske även ett sätt att överbrygga konflikter. Människor är människor och vi kan ge oss själva hopp genom en samlad vilja att lösa framtidens utmaningar. Det blir extra tydligt och kommer väldigt nära en själv när människor från världens olika hörn färdas tätt tillsammans under en dag.

Naturligtvis behövs många olika initiativ och ansträngningar för att nå en fredlig och positiv samhällsutveckling. Men affärer och affärsutveckling över alla gränser är ett av recepten. På Krinova tror vi på både hjärtats och hjärnans kraft när det gäller affärsutvecklande samarbeten över gränser. Båda perspektiven behövs. Smarta lösningar behöver också hjärta; en genuin övertygelse om – och känsla för – att driva idén vidare, ibland bortom både logik och den fakta man har tillgång till. För i slutändan ligger det i innovationens natur att nya vägar framåt inte kan vara kalkylerade eller självklara. Men vi vet att de alltid behöver människor som med olika infallsvinklar och erfarenheter hittar den gemensamma vägen framåt. Som på bussen i lördags mellan Tel Aviv och Jerusalem.

Christian Nyhlén