Preloader
Stäng sök
Stäng
1 februari 2022

2022 – Förändringens vindar kräver kollektiv kraft

Om 2021 lärde oss att hantera en pandemi och att leva med oförutsägbarhet i våra verksamheter så hoppas vi att 2022 blir ett år då vi kan se utveckling och tillväxt även i de branscher som bygger på fysisk närvaro i större format. Vi hoppas också att tillförsikten och innovationskraften hos våra företag och entreprenörer fortsätter att frodas. Vi ser en tydlig trend att idéer och ambitioner blomstrar som aldrig förr och kanske kan 2022 bli ett år då även yttre förutsättningar skapar den där extra medvinden som behövs.

Oavsett verksamhet och bransch så kan vi med säkerhet säga att förmågan att hantera förändring och att teama upp med andra kommer att vara starka framgångsfaktorer. Att bemästra och dra nytta av denna förmåga handlar naturligtvis om att med kunskap och strukturer bygga sin verksamhet så anpassningsbar som möjligt för en föränderlig värld. Men i grunden är det en fråga om hur människor fungerar och hur man på bästa sätt tar hand om den mänskliga potentialen. Hur man t ex förhåller sig till förändring, hur man väljer att se på det som händer i omvärlden, hur man studsar tillbaka från motgång och hur man hanterar oväntade situationer är ofta relaterat till personlighet och individuella förutsättningar. Men det går också att medvetandegöra och träna upp.

Den amerikanska forskaren Barbara Fredrickson menar att vi hittar styrkan till detta i förmågan att odla positiva känslor. Det betyder inte att vi ska gå omkring och göra high-five med varandra hela tiden utan mer att hitta sina källor till ett positivt mindset; att uppmärksamma och uppskatta det man har, att nyfiket låta sig inspireras av andra, att tillåta sig att vara lekfull när tillfälle ges är bara några av dessa källor. Använder man detta tänkesätt kontinuerligt byggs en motståndskraft mot destruktiva tankar upp, menar Fredrickson. Men man ska inte slå bort negativa tankar, bara se till att man inte ger dem större utrymme än de förtjänar.

Det finns också en annan aspekt som förefaller ge vår förmåga att hantera förändring positiv energi; det är när vi upplever positiva saker tillsammans med andra – när vi exempelvis delar en gemensam utmaning och lyckas övervinna den med gemensamma krafter. Den kollektiva kraften i laget eller teamet ska aldrig underskattas och ger ofta en högre mening till uppgiften man sliter med. Den kraften finns inte bara i det lag som firar sitt EM-guld i handboll utan också på varje arbetsplats. Failure we can do alone. Success always takes help.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park