Preloader
Stäng sök
Stäng

Up n’ KAMM

Up n’ KAMM

Signaturbild för Up n' KAMM

Up n’ KAMM

Up n’ KAMM

Krinova har fått finansiering från ERUF (Europeiska regionala utvecklingsfonden) för att under 1,5 år implementera Up n`KAMM. Projektet kommer att drivas i samverkan med HKR Innovation och HKR Holding AB.

Krinova kommer kontinuerligt i kontakt med idéer och samhällsutmaningar som behöver utvecklas och arbetas vidare med. Med Up n’KAMM kompletterar Krinova förmågan att medskapa kommersiellt gångbara idéer med ett nytt proaktivt grepp, en metod för att locka och inspirera individer med entreprenöriella egenskaper att ta steget ut som egenföretagare genom att ingå i team med andra entreprenörer med kompletterande kompetenser. Up n’KAMM består av en applikation, fysiska rekryteringsträffar samt ett nätverk.

Up n’ KAMM är ett verktyg för att sänka tröskeln att ta steget och bli företagare. Det är en möjlighet att bilda team kring en affärsidé tillsammans med andra entreprenörer med kompletterande kompetenser. Målet är att skapa fler nya hållbara företag i Nordöstra Skåne och samtidigt öka intresset för entreprenörskap.