Preloader
Stäng sök
Stäng

WISA – Water Innovation System Amplifier

WISA – Water Innovation System Amplifier

Signaturbild för WISA – Water Innovation System Amplifier

WISA – Water Innovation System Amplifier

WISA – Water Innovation System Amplifier

I det 3-åriga projektet WISA är målet att utveckla och testa ny teknik för att minska föroreningar genom dagvatten från hamnar och andra stora hårda ytor. Hantering av bulkprodukter är en utmaning för hamnar. Det pågår ett aktivt miljöarbete och det ställs allt högre krav på att minska mängden partiklar från bulken som går ut i dagvattnet.

I innovationsarbetet i projektet blir samarbete med olika företag och forskare centralt för att lösa utmaningar med dagvatten. I projektet har Krinova en samordnande roll kopplat till bl a Testbädd WISA.

Detta projekt kommer att använda vattentestbädden WISA, där konceptet är att den befintliga infrastrukturen med bl a Åhus Hamn, används som en ”verklig” testmiljö. Hamnen i Gdynia i Polen spelar också en roll i projekt tillsammans med respektive hamns lokala universitet.

Förutom rent tekniska lösningar har projektet även genererat andra goda resultat.
Ta del av dem i denna filmen:

Projektperiod
20190601 - 20221130

Projektägare
Krinova Incubator & Science Park

Projektet är finansierat av Interreg South Baltic och partners i projektet är Åhus Hamn, Klaipeda University, Gdansk University of Technology och Port of Gdynia Authority S.A.

Associerade partners: EU kontoret Skåne Nordost, Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Regional Fund for Environmental Protection and Water Management in Gdansk, Municipal Solid Waste Plant – Gdansk och Association of Lithuanian Stevedoring Companies (Hamnbolagens branschorganisation).

Finansiärer