Preloader
Stäng sök
Stäng
28 augusti 2023

Skogens mat

Vad finns i skogens skafferi och hur kan det utvecklas? Det är utgångspunkten i Skogens mat som Krinova driver, ett delprojekt inom projektet Skogens värden. Projektet beviljades nu i sommar och löper fram till oktober 2024. En av de första aktiviteterna i Skogens mat är det Food Jam som Krinova bjuder in till. Anmäl dig nedan och ta chansen att experimentera kring vad det finns för ätbart i skogen och hur kan vi ta vara på det på bästa sätt?

Genom delprojektet Skogens mat kommer även fem företag att få möjlighet att intensivt arbeta tillsammans med Krinova och någon av våra Business Designers. Här har företaget möjlighet att kunna utvärdera och därefter vidareutveckla nya möjligheter som finns i deras verksamhet med kopplingar till skogen.

Skogens värden är ett samarbetsprojekt för att skapa nya jobb Vi som med- och samverkar i projektet är Visit Skåne, Krinova Incubator & Science Park, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne. Vi arbetar tillsammans för att tillvarata den skånska skogens utvecklingspotential inom områdena boende, träförädling och skogens mat. Projektet är beviljat av Jordbruksverket och finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Event

1
oktober

Delta i Food Hack 2024

Den globala livsmedelssektorn är pressad av flera kriser, vilket kräver både ökad hållbarhet och motståndskraft. För att möta utmaningar som resursbrist och […]

15
november

Välkommen till Vattendagen

Hur ska vi få vattnet att räcka långsiktigt? Och tvärtom – hur hanterar vi ökade nederbördsmängder på ett hållbart sätt? Tillsammans fokuserar vi på både utmaningarna och lösningarna – delta du också!