Preloader
Stäng sök
Stäng

Skogens mat

Skogens mat

Skogens mat

Skogens mat

Vad finns det för ätbart i skogen och hur kan vi ta vara på det, på bästa sätt? Skogens utbud, råvaror och smaker är en fantastisk guldgruva och en uppväxlingsbar resurs. Kan vi använda skogen för än mer matproduktion, för hållbara produkter och ökad resiliens och självförsörjningsgrad? 

Det är utgångspunkten i Skogens mat som är ett delprojekt inom projektet Skogens värden.

Två Food Jams kommer arrangeras för att experimentera på temat ”Mat från skogen” och hur kan man ta vara på det på bästa sätt?

Genom Skogens mat kommer även fem företag att få möjlighet att arbeta tillsammans med Krinovas Business Designers och på så sätt få möjlighet att kunna utvärdera och därefter vidareutveckla nya möjligheter som finns i deras verksamhet med kopplingar till skogen.

Skogens värden är ett samarbetsprojekt för att skapa nya jobb på landsbygden samt att tillvarata den skånska skogens utvecklingspotential inom områdena träförädling, skogens mat och turism.