Preloader
Stäng sök
Stäng
22 september 2023

Här är programmet till Vattenveckan

I oktober kommer Krinova incubator & Science Park, LRF Skåne och LF Göinge-Kristianstad bjuda in till Vattenveckan. Det blir en inspirationsdag den 20 oktober och därefter en vecka för företag och organisationer, som har vattenfrågan på sin agenda, att gratis boka konferenslokal hos Krinova Incubator & Science Park.

En stor global fråga, som hur vi i framtiden ska ha tillgång till vatten, kan bli övermäktig. Men genom att visa på lokala exempel och ta frågan närmare samhällets olika aktörer hoppas Vattenveckan bidra till att frågan ska bli mer konkret.

Inspirationsdagen leds av Andreas Magnusson som redan har lång erfarenhet av klimatarbete, sin unga ålder till trots. Han tar lyssnaren på en resa genom känslor kring klimat, framtid och samhälle. Med storytelling som specialitet ger Andreas verktyg för hur du kan påverka din omgivning för att lyfta vår tids viktiga fråga – klimatet.

Förste talare är miljöteknikbolaget Malmberg, med huvudkontor i Yngsjö. Företaget tar fram kompletta lösningar inom vattenrening, biogas, geoenergi och brunnsborrning. Ett femte generationens familjeföretag med över 155 års erfarenhet som gjort oss marknadsledande inom våra kompetensområden och med ett starkt fokus på hållbarhet och miljö.

Andre talare är Andreas Nicolaidis, forskare med RISE som arbetsgivare. Andreas jobbar med strategiska frågor kopplat till hållbar och robust förvaltning av vattenresurser och interaktionen mellan vatten, människa och miljö. I sin forskning bygger han modeller för att studera hur tillgången på vatten påverkar våra samhällen och produktionssystem. Modellerna används sedan för att generera simulerade scenarier som kan användas som underlag till strategiska beslut, investeringar eller policyutvärdering.

Dagen avslutas med en paneldebatt som leds av moderator Frida Jonson, journalist och omvärldsbevakare med fokus på livsmedelssystemet, jordbruk och ny teknik kopplat till hållbarhet och framtiden. Frida är en erfaren moderator med bred kunskap i hur man bygger upp intressant och krispigt innehåll. 

Kom och lyssna på intressanta föreläsningar och paneldiskussion med vattenfrågan i centrum – anmäl dig till inspirationsdagen här

Jobbar du för en organisation eller myndighet eller driver du ett företag där vattnet har en viktig roll – passa på att boka gratis konferensutrymme hos Krinova veckan efter 20 oktober.