Preloader
Stäng sök
Stäng

Tillsammans för framtidens vatten!

Tillsammans för framtidens vatten!

Tillsammans för framtidens vatten!

Till anmälan ›

Tillsammans för framtidens vatten!

Vattenveckan för utveckling och innovation

Vatten, både som resurs och som naturfenomen, är en av vår tids ödesfrågor. Hur ska vi få vattnet att räcka, få det att fördelas, få det att bli rättvist? Genom att plocka ner denna globala fråga lokalt, hoppas vi göra frågan konkret. Genom att samla företag, organisationer och myndigheter, hoppas vi att synergier uppstår som ger eko lokalt, nationellt och i förlängningen globalt.

I oktober kommer därför Krinova Incubator & Science Park, LRF Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristian­stad bjuda in till Vattenveckan. Veckan inleds med en inspirationsdag den 20 oktober och därefter en vecka för företag och organisationer, som har vattenfrågan på sin agenda, att gratis boka konferenslokal hos Krinova. Boka genom att mejla och märk anmälan med ”Vattenveckan”.

Under veckan kommer fotoutställningen “Erosion” finnas att se i Krinovas lokaler. Bakom utställningen står dokumentärfotograf Kristoffer Granath, vars bok med samma namn nominerades till Publiceringspriset 2022.

Program

8.30 | Incheckning och kaffe

9.00 | Välkommen

9.15 | En ung röst om klimatet, framtiden och samhället
Inspirationsdagen leds av Andreas Magnusson som redan har lång erfarenhet av klimatarbete, sin unga ålder till trots. Han tar lyssnaren på en resa genom känslor kring klimat, framtid och samhälle. Med storytelling som specialitet ger Andreas verktyg för hur du kan påverka din omgivning för att lyfta vår tids viktiga fråga – klimatet.

9.30 | Utveckling, innovation och framtid
Förste talare Viktor Ekberg från miljöteknikbolaget Malmberg, med huvudkontor i Yngsjö. Företaget tar fram kompletta lösningar inom vattenrening, biogas, geoenergi och brunnsborrning. Ett femte generationens familjeföretag med över 155 års erfarenhet som gjort oss marknadsledande inom våra kompetensområden och med ett starkt fokus på hållbarhet och miljö.

10.10 | Interaktionen mellan vatten, människa och miljö
Andre talare är Andreas Nicolaidis, forskare med RISE som arbetsgivare. Andreas jobbar med strategiska frågor kopplat till hållbar och robust förvaltning av vattenresurser och interaktionen mellan vatten, människa och miljö. I sin forskning bygger han modeller för att studera hur tillgången på vatten påverkar våra samhällen och produktionssystem. Modellerna används sedan för att generera simulerade scenarier som kan användas som underlag till strategiska beslut, investeringar eller policyutvärdering.

11.00 |​​​​​​​ Panelsamtal Vatten – för mycket, för lite eller på fel ställen – hur ska vi framtidssäkra det livsviktiga vattnet? 
Panelen består av Hans Ramel – LRF Skåne, Viktor Ekberg – Malmberg, Andreas Nicolaidis – RISE. Frida Jonson, journalist och omvärldsbevakare leder samtalet.

12.15 | Gemensam lunch


Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Vill du ha mer information om veckan kan du registrera dig för utskick. Genom att ange din e-postadress här kommer du att bli registrerad som prenumerant för utskick om Vattenveckan godkänner du att vi lagrar ditt namn och din e-postadress. Läs mer

20
oktober

Datum
20 oktober 2023

Tid
08:30 – 12:15

Plats
Krinova Incubator & Science park

Sista anmälningsdag
13 oktober 2023