Preloader
Stäng sök
Stäng
23 november 2021

För en stark livsmedelsnäring i Skåne

Vi är många organisationer som erbjuder olika typer av stöd till företag, för att bidra till hållbar tillväxt och konkurrenskraft. Vi har alla olika styrkeområden. Nu vill vi utveckla vårt sätt att jobba tillsammans, för att ge dig som företagare bästa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Vad behöver du och ditt företag för stöd för att kunna växa och utvecklas?

Vi tror också det finns stor potential i ett ömsesidigt utbyte mellan stora och små och medelstora företag, där de stora företagens etablerade nätverk och processer kan öppna nya möjligheter för små och medelstora företag och där de små företagens snabbrörlighet, entreprenörskap och innovationsförmåga skapar värden för stora företag.

Detta är en del av en tvåårig regional satsning, GO – grön omstart för en innovationsstark livsmedelsnäring i Skåne, för att dels utveckla ett innovationsstödsystem med utgångspunkt från företagens behov och möjligheter och dels bygga relationer mellan stora och små företag som kan leda till givande samarbeten för båda.

Är du ett litet eller medelstort företag inom livsmedelsnäringen och vill vara med? Dela dina erfarenheter och påverka framtiden. I ett första steg hoppas vi att du vill svara på en enkät om vilka utmaningar och behov som du och ditt företag har. Maila dina kontaktuppgifter till Klara Lindström, så återkommer vi med mer information.

Go-grön omstart för en innovationsstark livsmedelsnäring i Skåne

Projektet leds av Livsmedelsakademin, i samarbete med Packbridge och Krinova Incubator & Science Park. Det finansieras av Region Skåne och React – EU, en insats inom EU:s regionalfond.