Preloader
Stäng sök
Stäng

GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

Signaturbild för GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen

Projektet stödjer hållbar tillväxt och återhämtning av södra Sveriges små och medelstora företag (SME’s) inom livsmedel och förpackningsindustri. Projektet syftar till att öka industrins hållbara återhämtning efter Covid-19-pandemin, genom att öka produktiva och hållbara livsmedelsinnovationer i Skåne.

Initiativet kommer att ge 25 utvalda SME’s i södra Sverige en chans att växa och samtidigt testa nya partnerskap och stödmodeller för det lokala innovationssystemet.

Projektperiod
20210801 - 20230831

Projektägare
Livsmedelsakademin

Partners:
Krinova Incubator & Science Park • Packbridge

Finansiärer