Preloader
Stäng sök
Stäng
24 februari 2022

WIMMA redo för lansering

Idén till ALCM Technology AB föddes redan under studietiden av de två högskoleingenjörerna Clara Markstedt och André Lindström. De står nu i startgroparna att lansera plattformen Wimma som är en digital kommunikationslösning som underlättar förvaltandet av hyresfastigheter och kommunikationen mellan fastighetsbolag och hyresgäster.

– Efter examen har vi jobbat vidare och förfinat upplägget för att göra det bättre, säkrare och skalbart. Nu har vi strukturen på plats och bygger upp plattformen Wimma. Vi har genomfört marknadsundersökningar i form av intervjuer med fastighetsbolag där vi både fått behovet av plattformen bekräftat och väldigt positiv feedback, säger Clara Markstedt.

De öppnade investeringsrundan innan jul och stänger den nu i februari. De har tagit in minst 600 000 kronor och kommer antagligen att ta in mer och för fortfarande diskussioner med några investerare. Clara och André är nöjda över att ha säkrat det kapital de behöver just nu.

Fastighetsbranschen står inför digitalisering
Clara och André beskriver att fastighetsbranschen har halkat efter andra branscher när det kommer till digitalisering men att branschen nu är på väg att digitaliseras. Clara och André känner att deras lösning ligger helt rätt i tiden. De skapar en sömlös kommunikationskanal mellan fastighetsförvaltare, vaktmästare, hyresgäster och externa aktörer så som elektriker, rörmokare etcetera. Alla har tillgång till samma plattform där förvaltning och kommunikation förenklas och viktig informationen loggas. Data presenteras i en statistikfunktion vilket ger fastighetsbolagen möjlighet att arbeta mer proaktivt med fastigheterna. Clara och André beskriver lösningen som enkel och lättanvänd för fastighetsbolag där de kan kommunicera direkt med sina hyresgäster samt effektivisera förvaltningen.

– Vi känner att vi är på rätt spår. Vi har börjat få konkurrenter på marknaden vilket betyder att det verkligen finns ett behov. Nu är det upp till oss att se till att vara det bästa alternativet för fastighetsbolagen, säger André Lindström.