Preloader
Stäng sök
Stäng
Christian Nyhlén
12 juni 2023

Vi lyckas – eller så lär vi oss

Den svenske forskaren Mats Tyrstrup, forskningsledare Leading Health Care på Handelshögskolan och grundare av Center of Governance har under många år ägnat sig åt att titta på de utmaningar som uppstår i vårt samhälle. Bland annat har han beskrivit utmaningar som uppstår när vi inte kan planera våra verksamheter som tidigare, när osäkerhet och komplexitet ökar.

Detta innebär i stort att man som ledare måste växla mellan olika perspektiv som kräver olika typer av hantering. På kort sikt behöver vi exempelvis vara ännu vassare på att hantera oväntade situationer snabbt. Och på lång sikt behöver vi ständigt arbeta med en gemensam bild av vart vi är på väg – och vad vi tror om utmaningarna på den vägen. Självledarskapet och de beslut som fattas på individnivå är beroende av både kunskapen om helheten och kulturen att våga. Samtidigt är många arbetsuppgifter idag beroende av samspel, avstämningar och dialog. Detta gör utvecklingsfrågor och innovationsarbete än mer komplext men också fullt av möjligheter. 

Liknelsen med lagidrott ligger nära till hands. Det finns spelregler och spelidéer som ramverk. Taktiken gör laget redo att klara av oväntade situationer, men i den specifika situationen när det finns många val att göra – då är det upp till individerna att agera utifrån sin bedömning. 

Kunskap, känsla och erfarenhet skapar beslutet och där ligger också kraften i framtidens organisationer; duktiga lagspelare som också kan agera individuellt skickligt och ledare som både kan fatta tuffa beslut även om alla inte blir nöjda och låta andra i laget kliva fram och ta plats om det gynnar det uppställda målet. Detta är viktigt i allt utvecklingsarbete och i ännu högre grad kopplat till innovation. De som bäst kan bidra till framdriften i verksamheten måste få förutsättningar att bidra. Grundreceptet handlar både om struktur och kultur. Strukturen för att bygga forum och skapa resurser för möten där nya idéer får vattnas och växa. Kulturen där det finns tillit och öppenhet att prova och göra fel, för att sedan kunna göra rätt. Vi lyckas – eller så lär vi oss. I detta sammanhang vill jag lyfta fram våra fantastiska medarbetare på Krinova. Under våren 2023 har Krinova utvecklats på många täter:

  • Vår livsmedelsprofil har stärkts med stora gränsöverskridande projekt kopplat till såväl grön omställning som primärproduktion, självförsörjning och digitalisering. Vi har även utvecklat vår inkubator vidare med nya banbrytande start ups. Vi är en viktig aktör för hela livsmedelssverige.
  • Vårt branschöverskridande lokala uppdrag i nordöstra Skåne har utvecklats positivt i samarbetet med både kommuner, högskola och företag, inte minst med koppling till hållbarhet och samverkan. 
  • Vår mötesplats är i stark utveckling efter pandemin och uppdateras för att möta framtidens behov – bl a bygger vi nu ett co working space för att skapa nya spännande möten och en ännu mer kreativ innovationsmiljö.
  • Internt implementerar vi nya system, arbetssätt – digitala portaler, kompetensutveckling, nya samarbetspartners och en god kompetensförsörjning gör att vi tar vår egen medecin och innoverar oss själva. 

Allt detta är bara möjligt om våra medarbetare är dedikerade, initiativrika och samspelande. Vi lutar oss framåt och tar med hög ambition sats mot framtiden, men vi gör det också med lagkänsla och en positiv energi. Vi önskar och hoppas att ni därute också gör detsamma och att ni får en fin sommar så att vi kan ses med nya krafter efter semester, lov och ledighet! Tack för fina samarbeten detta halvår – tillsammans bygger vi Sverige!