Preloader
Stäng sök
Stäng
6 september 2023

Vattenveckan för utveckling och innovation

Vatten, både som resurs och som naturfenomen, är en av vår tids ödesfrågor. Hur ska vi få vattnet att räcka, få det att fördelas, få det att bli rättvist? Genom att plocka ner denna globala fråga lokalt, hoppas vi göra frågan konkret. Genom att samla företag, organisationer och myndigheter, hoppas vi att synergier uppstår som ger eko lokalt, nationellt och i förlängningen globalt.

I oktober kommer därför Krinova Incubator & Science Park, LRF Skåne och Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad bjuda in till Vattenveckan. Veckan inleds med en inspirationsdag den 20 oktober och därefter en vecka för företag och organisationer, som har vattenfrågan på sin agenda, att gratis boka konferenslokal hos Krinova.

En stor global fråga, som hur vi i framtiden ska ha tillgång till vatten, kan bli övermäktig. Men genom att visa på lokala exempel och ta frågan närmare samhällets olika aktörer hoppas Vattenveckan bidra till att frågan ska bli mer konkret.

– Det finns många företag i vår del av Skåne som jobbar innovativt med olika lösningar på vattenfrågan. Deras goda exempel hoppas vi kunna lyfta under Vattenveckan och på så vis skapa ringar på vattnet och väcka nya idéer till liv, säger Niklas Larsson, vd på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

Krinova har som uppgift att verka för utveckling och innovation i samhället.

– Vi vill samla olika aktörer med vattenfrågan som ett gemensamt intresse. Krinova jobbar för att vara spindeln i nätet där olika perspektiv möts, där utmaningar föder möjligheter och nya samarbeten skapar nya lösningar. Konstruktiva samarbeten som utmanar gränser leder oss in i en ljusare framtid, säger Christian Nyhlén, vd för Krinova Incubator & Science Park.

– Att klimatanpassa de gröna näringarna för både en torrare och blötare väderlek är en förutsättning för att vi ska kunna ha en livsmedelsproduktion och kunna arbeta efter den livsmedelsstrategi vi har, säger Hans Ramel, ordförande på LRF Skåne.

Kom och lyssna på intressanta föreläsningar och paneldiskussion med vattenfrågan i centrum – anmäl dig till inspirationsdagen här.

Under veckan kommer fotoutställningen “Erosion” finnas att se i Krinovas lokaler. Bakom utställningen står dokumentärfotograf Kristoffer Granath, vars bok med samma namn nominerades till Publiceringspriset 2022.

Jobbar du för en organisation eller myndighet eller driver du ett företag där vattnet har en viktig roll – passa på att boka gratis konferensutrymme hos Krinova veckan efter 20 oktober.

Event

1
oktober

Delta i Food Hack 2024

Den globala livsmedelssektorn är pressad av flera kriser, vilket kräver både ökad hållbarhet och motståndskraft. För att möta utmaningar som resursbrist och […]

15
november

Välkommen till Vattendagen

Hur ska vi få vattnet att räcka långsiktigt? Och tvärtom – hur hanterar vi ökade nederbördsmängder på ett hållbart sätt? Tillsammans fokuserar vi på både utmaningarna och lösningarna – delta du också!