Preloader
Stäng sök
Stäng
30 november 2022

Varje satsad krona ger mer än en tjugo gånger pengarna tillbaka

Under år 2021 skapades 500 nya jobb i de företag som fått stöd av Krinova. Även tillväxten, mätt i omsättning, har under de senaste fem åren ökat med 40 procent. Detta ger ökade skatteintäkter till kommun, region och staten. Krinovas verksamhet som inkubator och science park finansieras huvudsakligen genom offentliga medel och när fjolåret summeras visar det att dessa medel gett mångfaldigt tillbaka.

’- Det är alltid svårt att sätta en siffra på hur stor inverkan som Krinovas stöd har haft på tillväxten i de företag vi jobbar med. Även om stödet bara skulle ha bidragit med en bråkdel av den tillväxt vi ser i bolagen, så har de offentliga medel som investerats i Krinova gett en god avkastning sett ur ett samhällsperspektiv. Men än viktigare är kanske värdet av det långsiktiga arbetet tillsammans med entreprenörerna för att skapa robusta företag som bättre står emot kriser, inte minst i tider som de utmanande år som vi är mitt uppe i, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

Varje offentligt investerad krona i Krinovas verksamhet har på fem år gett en avkastning (Offentlig Return on Investment) på 29 gånger pengarna. Avkastningen är baserad på tillväxten i de 650 företag som fått stöd av Krinova mätt i ökad omsättning och jobb som har skapats i företagen. Detta resulterar i ökade skatteintäkter till staten i form av bland annat bolagsskatt och sociala avgifter samt till kommuner och region i form av löneskatt.

– I vårt uppdrag ligger att vara en motor för innovationer och oavsett turbulenta tider är det viktigt att vi håller fokus på hållbarhet och resiliens, säger Christian.

Krinova erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till nya och växande företag. Stödet erbjuds till alla företag i nordöstra Skåne oavsett bransch med upp till 250 anställda och till livsmedelsrelaterade företag i hela Skåne. Krinova erbjuder även ett inkubatorprogram för livsmedelsföretag i hela Sverige.

ROI illustration