Preloader
Stäng sök
Stäng
4 oktober 2023

The devil is in the details

Oktober är en intensiv månad i arbetslivet. Vi är mitt i hösten arbetsmässigt även om vädret känns som sensommar. Projekt, aktiviteter och initiativ är i full gång och människorna som befolkar våra organisationer försöker med all kraft planera, prioritera och genomföra. Mycket pågår parallellt och i ett brett spann av frågor på olika nivåer. 

Som ledare är överblick avgörande – att se framdriften och utmaningarna för verksamheten med helhetsblick. De stora penseldragen ger förståelse för vart vi är på väg och vilka strategiska vägval vi behöver göra. En sortering och ett urval av fakta man ska ta med i beräkningen i olika bedömningar måste göras. Vad är viktigt och vad är bråttom? Hur förhåller sig siffrorna i rapporterna till det vi tycker oss uppfatta i vardagen? Någonstans på vägen ser vi mönster och tendenser. Gott så. Men ibland blir en djupdykning i detaljerna nog så viktig. En liten förändring kan göra stor skillnad. En djupare kunskap inom ett visst område kan leda till nya vägval. Under hösten sätter vi på Krinova fokus på kunskapsbyggande inom ett antal områden. Bl a har vi utbildat oss i hållbarhetsarbete, framförallt kopplat till hur vi kan stötta er entreprenörer och företagare med   er väg framåt i den gröna omställningen. Vi måste vara vassa när det gäller att identifiera utmaningar och möjligheter i just era verksamheter och affärer. Att se nyanser och frågor att jobba vidare med för att bli hållbara och även kunna använda i affärsutveckling kan ibland handla om förmågan om att kunna se detaljen som kan vara en game changer eller banbrytande idé. I en tid när konkurrensen hårdnar, konsumentmönster ändras och nya teknologier gör entré blir en detalj som man inte sett tidigare kanske just den pusselbit som behövs. Det kan handla om allt från en kemisk formel till en återkoppling från en kund. Glöm därför inte att stanna upp, ta dig tid att dyka ner och titta i förstoringsglaset. The devil is in the details. Eller kanske snarare ljuset i tunneln?

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park