Preloader
Stäng sök
Stäng
17 juni 2021

Tång – från problem till resurs

Kan man göra tången som spolats upp på stränderna till en resurs istället för ett problem? Det är en av de frågor som projektet CONTRA dykt på djupet kring. Projektet har sin utgångspunkt i de miljöutmaningar som finns i Östersjöområdet.

En sådan utmaning är övergödning och som en följd av denna spolas stora mängder tång upp på våra kuster och gör våra strandbesök oangenäma. Skånska kommuner som: Trelleborg, Landskrona, Kristianstad, Ystad, Simrishamn, Malmö, Helsingborg arbetar aktivt med att rensa stränderna från över 100.000 ton på årlig basis. Det vanliga sättet att hantera tången idag är att rensa bort den och sedan göra sig av med materialet genom att deponera det eller föra tillbaka det i havet.

I projektet CONTRA har Krinova arbeta tillsammans med forskare och företag för att undersöka och praktiskt implementera hur tång kan omvandlas från skräp till resurs och hur vi kan ställa om mot mer hållbara sätt att hantera tång. Under arbetet har flera nya rön kommit fram, bland annat att tång som ruttnar läcker giftiga ämnen som kadmium och kvicksilver till strandmiljön samt att ruttnande tång avger växthusgaser.

Sedan tidigare är det också känt att tång innehåller näringsämnen som gör större nytta på våra åkrar än i vattnet. Därför är det positivt om tången kan komma till användning i kontrollerade processer. Krinovas bidrag i projektet var att analysera de värden som kan skapas genom att nyttja tången som en resurs samt visa på affärsmodeller som kan stödja en övergång mot en mer resursinriktad hantering av tång, som på sikt även kan leda till minskade hanteringskostnader.


Tången kan omvandlas till en resurs och tillgång.

Våra lärdomar och förslag presenteras i rapporten: ”Beach wrack in a business environment – Guidance and inspiration towards increased resource utilization based on innovative treatment options”. Rapporten kan exempelvis komma till användning för praktiker och strateger inom exempelvis kommunal, regional eller statlig verksamhet, för entreprenörer som arbetar med restströmmar av organiskt material eller för forskare som intresserar sig för marina miljöer och cirkulära system.