Preloader
Stäng sök
Stäng
22 december 2021

Tack för ett händelserikt år!

2021 blev ett år där vi fick förhålla oss till det nya normala. En gradvis återgång till fysiska möten och evenemang, men samtidigt ovisshet och bakslag kopplat till pandemin. Vissa fenomen har kommit för att stanna och samsas med den gamla världen pre-covid. Nya affärsmöjligheter vinner mark samtidigt som hela branscher går kräftgång. Ändå är det bestående intrycket att samhället varit robust och att anpassningsförmågan och uppfinningsrikedomen i företagen varit oerhört stor.

Krinovas verksamhet har varit en spegel av allt detta. I våra projekt såväl som i det direkta innovationsstödet till företag har hela vår organisation gått på fullvarv samtidigt som vår park påverkats med få hyresgäster fysiskt på plats på arbetsplatsen och en obefintlig konferensverksamhet under nio av årets tolv månader. Internt har vi passat på att bygga och sjösätta en ny strategi med sikte på 2025. Hela organisationen har varit delaktig i att sätta kurs mot framtiden där grundpelarna är att dels stärka vår position som Sveriges ledande innovationscenter inom Livsmedel och dels vår ledande roll som lokal-regional branschöverskridande tillväxtmotor. Med innovation och innovationsledning som det grundläggande DNA:t och vår mötesplats som bas har vi rustat oss för att fortsätta bygga innovationskraft för en hållbar tillväxt.

Men den viktigaste komponenten är våra fantastiska medarbetare. Det är människor som förverkligar strategier och skapar resultat. Det är deras kunskaper, driv och engagemang som är själva förutsättningen för att vi ska kunna leverera värde till samhället! Med detta önskar vi på Krinova en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! Ta hand om er så ses vi 2022!

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park