Preloader
Stäng sök
Stäng
31 augusti 2021

Stor och liten

I allt vi gör möts stor och liten. Ibland är det de FN:s globala mål 2030 som vi resonerar kring – hur vi förhåller oss till dem och vi kan bidra till hållbar tillväxt i världen. Stora frågor som påverkar hela jordens befolkning på olika sätt. Perspektiv som diskuteras av statschefer, ledande forskare och debattörer på stora internationella scener, men som samtidigt är uppe i möten, diskussioner och dokument nära oss, på arbetsplatser, hemma och på gymmet. Stort möter smått – allt hänger samman.

Stora beslut måste fattas av olika makthavare samtidigt som beteenden och aktiviteter i det lilla sammanhanget kommer att vara avgörande för att utveckla något nytt. Precis på samma sätt har de stora ögonblicken i livet – när vi möter kärleken, när våra barn föds eller när vi tar examen, byter jobb eller startar ett företag – också sina små motsvarigheter som kan vara nog så viktiga för oss. Morgonkaffet i solen, ett nära samtal med en vän, ett energivande möte med en kund eller en idé som poppar upp vid en promenad – allt kan leda vidare till något större eller så kan det bara finnas ett värde i att känna det stora i det lilla, att meningen finns i det lilla samtalet och i det vardagliga.

På Krinova jobbar vi ständigt med mötet mellan det stora och det lilla. Vi bidrar till att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och hållbar tillväxt främjas. Utan att låta alltför högtravande skulle man kunna säga att vi hjälper till att bygga ett blomstrande företagsklimat, ett framtidens Sverige där entreprenörer förverkligar idéer och når sin fulla potential.

Ibland är det stora projekt som genomförs över flera år med många olika samhällsaktörer, inte alltför sällan även med internationella organisationer, där hållbarhet och acceleration av företagande och tillväxt står på agendan. Samtidigt finns det ständigt ett mikrosammanhang där det handlar om nytänkande, vägval och insatser för den enskilde entreprenören eller medarbetaren i ett företag som ska ta nästa kliv.


”På Krinova jobbar vi ständigt med mötet mellan det stora och det lilla. Vi bidrar till att innovationer blir till verklighet och att konkurrenskraft och hållbar tillväxt främjas.”

Det kan vara ett möte med en investerare, en leverantör eller en prissättningsfråga. En aktivitet som adderar till en resa som företag, men som bara utgör en tiondel av en arbetsdag. Likväl kan det vara en komponent som adderar värde till helheten.

Det stora och det lilla möts varje dag på Krinova, vilket är en fantastisk spännvidd där det skapas korsbefruktningar mellan olika  verksamheter och lärdomar att bygga vidare på. Även de större företagen har upptäckt fördelar med att möta mindre företag, start-ups och entreprenörer.  De mindre kan ofta snabbfotat och med nya idéer och driv vara i framkant och hitta nya vägar. De större kan bidra med bl a know-how, investeringskapacitet och infrastruktur. Det stora och det lilla i en fruktbar symbios och ömsesidigt beroende av varandra.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park