Preloader
Stäng sök
Stäng
4 april 2022

Skräddarsytt digitalt stöd för entreprenörer

Krinova lanserar ett digitalt stöd för entreprenörer. Här finns samlat de verktyg, modeller och information som entreprenören behöver för starten av sin företagsutveckling. Det digitala stödet är ett sätt att ge största möjliga kvalité i mötet mellan entreprenören och business designern och samtidigt ge fler entreprenörer möjlighet till stöd för att utveckla sina innovativa idéer.

Det digitala stödet ger entreprenören möjlighet att arbeta med sin idé i egen takt, gå tillbaka och uppdatera modeller och verktyg, bygga en första hypotes kring sin affärsmodell och ta del av ett skräddarsytt upplägg efter sina egna förutsättningar. Tillgången till de digitala verktygen och modellerna varvas med fysiska eller digitala möten med en business designer vid uppnådda milstolpar.

– Det entreprenören eller idébäraren gör är att registrera sig via Krinovas hemsida på Krinova Start, fyller i ett formulär och sen är man klar för ett första möte med oss. Allt är på engelska men plattformen ska lanseras även på svenska under året, säger Max Pattara, business designer på Krinova.

Den stora fördelen med att allt arbete är samlat på en plattform är att business designern har möjlighet att skräddasydda ett upplägg efter just den entreprenörens behov, tid och kunskap. Efter hand som arbetet fortskrider öppnas nya möjligheter för verktyg och processer. Uppgifter delas ut mellan möten och stegvis bygger entreprenören sin affärsmodell.

– Entreprenören kan fokusera på och lära sig driva sin egen process och ta beslut. Vi finns där som stöd och bollplank. Vi samlar allt på ett och samma ställe och Krinovas business designers ,med olika bakgrunder och kunskaper, kan gå in i plattformen och stötta företaget. Entreprenören utvecklar och utvärderar tills hen är redo och har en affärsmodell färdig, säger Max.

businessgrowthkrinova