Preloader
Stäng sök
Stäng
18 augusti 2023

PRIMÄR – Utmaningsdriven innovation i primärproducentnära SME

Det är dags att summera utvecklingsprojektet Primär som Krinova drivit under drygt 1,5 år. Syftet med projektet har varit att bidra till ett ökat samarbete mellan aktörer i värdekedjan från jord till bord, inte minst förädlande företag och primärproduktionsledet och på så sätt accelerera en samhällsviktig omställning mot ett mer klimatneutralt livsmedelssystem.

Hållbarhet, datadrivet jordbruk, energiförsörjning, cirkulära flöden är några av de intressanta teman deltagarna samlats kring.

Över 400 deltagare har tagit del av de 7 träffar, 4 studieresor, Food Hack och matchmaking event som arrangerats inom Primär. Projektet avslutades 28 juni på Borgeby Fältdagar med ett till bredden fyllt seminarium kring AI i jordbruket.

Stort tack till alla involverade, deltagare och föreläsare. Samt till alla de företag som välkomnat oss varmt under året.

Projekt Primär finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne.