Preloader
Stäng sök
Stäng
Christian Nyhlén
14 juni 2022

Öppenhet för öppenheten

Öppenhet för intryck är en egenskap som blir extra viktig i en snabbt föränderlig och komplex omvärld. Detta personlighetsdrag är ett av fem i den s k Big Five-teorin och kännetecknas av öppenhet för nya idéer och erfarenheter. Det kan till exempel innebära att man associerar till olika företeelser, att man ifrågasätter konventioner eller att man är beredd att beakta och går igång på nya situationer och idéer.

I ett sammanhang som ställer höga krav på utveckling och innovation är detta värdefulla arbetssätt som främjar en kreativ process. En utmaning för entreprenörer och företag är att det tar tid och är sällan en förutsägbar väg framåt. Men det ligger ju också i sakens natur. Många av de mest banbrytande innovationerna är inte ett resultat av en kalkylerad och kontrollerad process. Därför behöver det finnas en öppenhet för öppenheten – ett förhållningssätt där vissa delar av vårt arbete handlar om att vi inte exakt vet vad som väntar runt hörnet, men vi måste ändå förbereda oss för det. Men några bredare frågor kan vi ändå med stor sannolikhet säga blir viktiga att förhålla sig till och agera på kort och medellång sikt. Hållbarhetsfrågorna och de globala målen är viktiga exempel på detta liksom mångfald, den fortsatta digitaliseringen och säkerhet. Dessa trender får också många andra följdfrågor och områden att ta i beaktning. Vi kommer ständigt att behöva ha tentaklerna ute och identifiera möjliga scenarier och fenomen. Just scenariekompetens blir en viktig framgångsfaktor där det öppna sinnet är en avgörande komponent.

På Krinova försöker vi alltid hålla ett öppet sinne för det som händer omkring oss, speciellt i tider då vi tvingas att vara än mer fokuserade på det som händer mitt framför näsan. Att skifta mellan att vara här och nu och att ha blicken på horisonten är en balansakt som inte är lätt. Men ett öppet sinne och nyfikenhet kan hjälpa oss i det arbetet.

Ha en riktigt fin sommar!

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park

Christian Nyhlén