Preloader
Stäng sök
Stäng
23 februari 2022

Nyutvecklad app ska minska matsvinn

Sustainable Food Waste startades förra året av Jacob Petersson och Nazih Hazime med målet att bra mat inte ska kastas på grund av en temperaturavvikelse. 37 kilo mat per person och år slängs varje år i Sverige och en stor del av maten slängs för att det råder en stor osäkerhet kring kvalitén och hållbarheten när produkter blir utsatta för en misstänkt temperaturhöjning någonstans i kylkedjan.

Både Jacob och Nazih har sommarjobbat med livsmedelshantering och noterade kylavvikelser. En avvikelse betyder inte att det inte går att konsumera livsmedlet utan det kan innebära att man vet inte hur det påverkat och därför slängs livsmedlet. En mindre eller kortare temperaturhöjning innebär oftast inte att produktkvaliteten försämras märkbart utan endast att hållbarheten förkortas. Idag saknas ett gemensamt accepterat synsätt på hur temperaturhöjningar i kyl- och fryskedjorna påverkar livsmedlets hållbarhet. Detta resulterar i att en stor del av livsmedlen ofta kasseras på felaktiga grunder.

– Vår vision är att bidra till ansvarsfull och hållbar hantering av tempererat livsmedel genom teknisk innovation. Vi ser behovet, har kontakten med rätt aktörer och har möjligheterna att agera. Vi ser att vi på Sustainable Food Waste har en lösning och tillsammans har vi alla ett gemensamt ansvar att bidra till ett minskat matsvinn, säger Jacob Peterson.

Jacob och Nazih har under ett års tid utvecklat en databas för att mäta hur temperaturavvikelser påverkar livsmedels hållbarhet. De började med fiskprodukter men arbetar nu med flera olika livsmedel där de samarbetar med bland annat tyska producenter för att bygga ut databasen. De gör sig redo för lansering och även internationellt är intresset stort.

Jacob och Nazih

Planen är att lansera i sommar. Då släpper de ett helhetskoncept kring kyllagring, rådgivning och SFW appen. De är inne i en finansieringsrunda just nu där intresset är väldigt stort. Killarna är positiva till att de kommer att täcka behovet men letar också efter fler samarbeten och rätt kompetens.

– Vi ligger rätt i tiden nu med ett tydligt hållbarhetsfokus där vi vill rädda bra mat som faktiskt går att äta. Vårt mål är att rädda 4 ton livsmedel 2022. Hittills har vi räddat 150 kilo. Vi har gasat på och accelererat men är ödmjuka och inser att vi har en bit att kvar innan vi är där, säger Jacob Petersson.