Preloader
Stäng sök
Stäng
7 april 2022

Nu riktar vi kraften framåt!

Att se möjligheter i stället för hinder är en sliten klyscha. Eller är det inte det. Det är kanske precis det vi behöver. Dessutom finns det också forskning som belägger att ett positivt möjlighetstänkande hjälper oss att hantera motgångar, skapa relationer och bli den bästa versionen av oss själva. Denna positivitet vidgar våra perspektiv och vår förmåga att öppna upp nya sätt att se på saker, bland annat genom att använda vår inneboende – men ibland sällan använda – förmåga att uppskatta tillvaron och känna hopp och inspiration.

På Krinova känner vi stor inspiration i alla möten med spännande entreprenörer och företagare. Kraften och drivet i deras ambition att bygga något nytt är smittsam och vi försöker i alla möten att ge rörelsen framåt extra näring. Att driva ett företag är i mångt och mycket en livsstil och ett kall men också ett värv som ska gå att leva på. Självklart finns ofta drömmen om att även bygga något som växer, frodas och lever över lång tid. Just nu tar vi in nio nya livsmedelsbolag till vår inkubator. De representerar alla innovativa och skalbara affärsidéer på en marknad som fullkomligt spritter av livsgnista. Mer om dem kan du läsa här.

Vi är stolta över att välkomna dessa bolag till Krinova och vara en del av en community som befinner sig mitt i skärningspunkten mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. I Sverige har vi ett innovationssystem som är ett av de bästa i världen, där olika aktörer i samhället bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för innovation och entreprenörskap. Allt från statliga myndigheter, regioner, kommuner och akademi till science parks, branschkluster, intresseorganisationer och företag skapar en helhet som gör skillnad och åstadkommer utveckling som annars inte skulle vara möjlig. Testanläggningar och testbäddar är ett bra exempel på detta, där bolag kan provskjuta sina produkter och tjänster i förkommersiella skeden med hjälp av flera samverkande aktörer. Stöd behövs i så många former; finansiering, affärsutveckling, kontaktnät, juridik mm. Helt säkert finns det små lokala bolag som just nu finns i detta innovationssystem och inom några år har växt till en stor global aktör som skapar både jobbtillväxt och samhällsnytta.

 

En trend som vi kan se i sammanhanget är att fler företag har ambitioner att bidra till en positiv samhällsutveckling – samtidigt som de är kommersiellt bärkraftiga. Parallellt blir fler och fler offentliga verksamheter affärsmässiga och använder det också i sitt tänkande. Det borde bidra till en fruktbar och dynamisk utveckling där olika samhällsaktörer med olika uppdrag och syften ändå tillsammans kan verka för ett blomstrande samhälle.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park