Preloader
Stäng sök
Stäng
31 maj 2021

Ledarskap för en ny tid

Är ledarskap ett uttjatat ämne? Olika buzzwords avlöser varandra och tävlar om att vara på allas läppar. Vi frossar i formuleringar sprungna ur managementlitteratur från USA och begreppen tenderar att bli mer yta än innehåll, mer ord än mening.

Det har skrivits tusen och åter tusen spaltmeter om ledarskap och det fortsätter skrivas i en takt som gör det omöjligt att hålla sig uppdaterad kring ens en bråkdel av det som publiceras. Samtidigt är det ett område som ständigt är högt upp på agendan för alla företag och organisationer – av naturliga skäl. Att ledarskapet har en avgörande påverkan på om en verksamhet ska lyckas eller inte kan knappast diskuteras. Utmaningen ligger i hur all kunskap ska användas och implementeras i just din verksamhet – speciellt i en tid när komplexiteten och osäkerheten i omvärlden är större än någonsin tidigare och när allt dessutom sker allt i en allt högre hastighet.

Det är då förväntningarna på ledaren blir ännu högre, det är då kraven ställs på att agerandet är exceptionellt och föredömligt och att de rätta besluten för framtiden tas. Ibland blir det en kravbild som är på gränsen till omänsklig. Men ledaren är mänsklig, en människa med fel och brister precis som alla andra. Det betyder inte att kraven inte ska vara höga, det handlar sannolikt mer om att utöva ett ledarskap som möter situationen och förutsättningarna. Och då kommer vi till den intressanta – och kanske överraskande – poängen: Genom att lyfta fram just det mänskliga, genom att visa både känslor, sårbarhet och empati skapas förtroendet och trovärdigheten som binder samman en organisation. Människor knyter an till autentiska, genuina ledare som lever sina värderingar.

Under många år har jag haft förmånen att både leda själv och coacha och sparra såväl entreprenörer som ledare på högsta nivå inom elitidrott, näringsliv och offentlig sektor i både små och stora organisationer. Trots väsentliga skillnader dem emellan när det gäller förutsättningar i sina roller upptäcker jag hela tiden spännande likheter…

Jag märker att samtalen alltmer kondenseras ner till några kärnfrågor:

  • Hur hittar jag som ledare mitt bästa jag där jag både kan prestera bra och må bra?
  • Hur leder jag för att bygga en kultur som kan balansera höga krav på resultat med harmoni och engagemang?
  • Hur skapar jag förutsättningar för en miljö som förnyar och är i framkant av utvecklingen?


”Ett ledarskap för en ny tid kräver fokus på både den inre resan i oss själva och resan för tillväxt och konkurrenskraft”.

De tre frågorna berör olika aspekter av ledarskapet men har också en gemensam nämnare; de handlar alla om att utveckla mänskliga beteenden och att ta tillvara människors inneboende kraft och potential. Att rusta en organisation för en kursändring, att förbereda ett handbollslag för SM-slutspel eller att skapa ett innovativt arbetssätt i en företagsledning är i realiteten för alla en resa i människors inre.

På Krinova arbetar vi med att förverkliga affärsidéer och att få företag och organisationer att nå sin fulla potential. Både nystartade och etablerade verksamheter behöver utforska alla möjligheter till nytänkande och hitta lösningar, inte bara till gagn för kunder och företagens tillväxt utan också för samhället i stort. Smarta lösningar som bygger ett bättre, hälsosammare och mer hållbart samhälle kommer att vara det självklara valet för medvetna konsumenter framöver. Ett ledarskap för en ny tid kräver fokus på både den inre resan i oss själva och resan för tillväxt och konkurrenskraft.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park