Preloader
Stäng sök
Stäng
29 november 2021

Laget tillsammans med jaget

Innovation är en lagidrott. En gynnsam mix av olika kompetenser och förmågor är en avgörande del i ett lyckat innovationsarbete. Lika beroende en organisation är av individuella spetskompetenser, lika viktig är teamets kollektiva kraft och energi. Under många år har jag sett högpresterande team på nära håll, men också team som inte fått ut det de velat av den gemensamma kraften.

Inom elitidrotten har jag följt grupper och ledare som innoverat och försökt hitta nya vägar för att nå resultat. Nästan alltid har en långsiktig ambition och målsättning varit vägen till framgång. Att trots bakslag och tvivel längs vägen behålla drivet och energin är starkt kopplat till att blicken är fäst på det där långsiktiga målet. Men det finns också andra komponenter; i en ständigt föränderlig och komplex omvärld krävs ett brett spektrum av olika förmågor för att ta sig an utmaningar i en verksamhet. Att kunna improvisera, kreera, planera, samarbeta, visualisera, och verkställa är sällan förmågor som finns i en individ. Lagspelet där olika förmågor interagerar är avgörande.

Under många år har jag haft förmånen att vara rådgivare till den nuvarande förbundskaptenen i handbollslandslaget, Tomas Axnér. Han har över tid utvecklat ett sätt att arbeta för att utveckla både individer och lag och fått den där extra utväxlingen som inneburit kliv i prestationen som inte många utomstående såg komma. Att bygga en miljö där individuell kreativitet får utrymme att frodas samtidigt som den kollektiva kraften i samarbetet mellan individer optimeras är viktiga framgångsfaktorer på denna resa. Mod att våga misslyckas och att se faktiska misslyckanden som en metod att lära och bli bättre är exempel på beteenden i en sådan miljö. Samtidigt handlar det också om strukturer; att skapa tydlighet i roller och processer, planera för kreativiteten och bygga en organisation som är designad för att hitta nya vägar. Även de externa samarbetena spelar stor roll – här handlar det om att hitta strategiska samarbeten och allianser med personer och organisationer som kompletterar de egna kompetenserna och där man tillsammans kan åstadkomma resultat man annars inte skulle kunna göra. Här har idrotten stora likheter med innovation och verksamhetsutveckling i näringsliv och offentlig sektor.

Oavsett om det handlar om ett litet entreprenörsbolag, en ledningsgrupp i ett större företag eller en offentlig verksamhet är mekanismerna desamma; dynamiken och den kollektiva kraften i ett team av olika personligheter, förmågor och kompetenser är helt avgörande för framgång. Samtidigt behövs alltid individuella spetskompetenser som gör skillnad och som blir tungan på vågen. Laget tillsammans med jaget.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park