Preloader
Stäng sök
Stäng
28 september 2023

Krinovas stöd hjälper Tinia att växa

– Vi vill bli Sveriges ledande IT-säkerhetsbolag, säger Maria Hjalmarsson Green, Tinias VD och grundare. Kanske inte störst till antalet anställda, men de som visar vägen när det gäller kunskap och som fortfarande kan behålla det mänskliga perspektivet förklarar hon vidare.

Kristianstadsbaserade Tinia har nischat sig på IT-säkerhet och förebyggande åtgärder mot cyberattacker. De beskriver sig själva som en strategisk helhetsleverantör av hållbara och säkra IT-lösningar och experter på cybersäkerhet.

Idag beror 94% av alla dataintrång på mänskliga beteenden.

– Cyberhotet är en av de största riskerna för ett företag idag, berättar Maria. Företag är ofta inte förberedda och man måste sluta tro att det inte ska hända. Det är extremt viktigt att jobba förebyggande och ha en aktuell IT-säkerhetspolicy som är anpassad till dagens verklighet. Säkerheten med att skydda företagets viktigaste tillgångar är en ledningsfråga, menar Maria.

Rutiner är grunden i IT-säkerhet. De måste uppdateras hela tiden och lyftas under året. Alla i organisationen måste förstå rutinen och vad den innebär i praktiken.

– Till syvende och sist är det användaren bakom tangenterna som är avgörande, säger Maria. Hård- och mjukvara och användare behöver vara i symbios. Då får man en trygg säkerhet, förklarar Maria och berättar att de även köper in produkter och utrustning till kunderna så de får rätt hårdvara.

Stöd för att ta nästa steg

Tinia är ett av de företag som får stöd genom Krinovas Scale program där Krinova erbjuder stöd till etablerade företag som vill ta ett steg till nästa nivå. Maria upplever att Krinovas program Scale stämmer väl med företagets egna planer på expansion.

– I Scale programmet gör vi en viktig nulägesanalys och kartläggning av företagaren och deras bolag. Detta gör vi för att kunna prioritera vad företaget behöver göra för att kunna utvecklas och växa. Vi på Krinova ger stöd och tillsammans med företagaren kommer vi fram till en action plan, men det är alltid företagaren själv som måste göra arbetet, förklarar Niclas Persnil, business designer på Krinova.

– Niclas är ett extremt bra bollplank i de strategiska besluten kring utvecklingen av bolaget. Jag har dessutom fått fantastiskt stöd kring försäljning och värdefulla verktyg för att kunna prioritera i vardagen, säger en nöjd Maria.

Tinia finns i Kristianstad, men etablerar sig nu på fler orter. Först i Malmö under hösten, och senare även på västkusten. Det är viktigt att vara nära våra kunder så de kan känna tryggheten vi kan ge, förklarar Maria. Detta skiljer oss från våra kollegor i branschen.

Kvinna med grön kostym som tittar och ler
Maria Hjalmarsson Green, Tinias VD och grundare. Fotograf: Annika Persson.

Maria Hjalmarsson Green, VD på Tinia tipsar

Hur kan man minimera att det egna företaget drabbas av IT-brottslighet?

  • Kontinuerliga kontroller av utrustningens mjukvara. När nya uppdateringar blir tillgängliga ska dessa tillsättas så snart som möjligt. En av de vanligaste attackytorna för cyberattacker är säkerhetshål i IT-utrustningens mjukvara. Uppdateringar är kritiska för att täppa igen dessa hål så snabbt som möjligt.
  • Verksamhetens IT-säkerhetspolicy ska vara stark, förståelig och sitta i ryggmärgen hos alla anställda. En god IT-säkerhetspolicy innefattar bland annat moderna lösenordsrutiner, och multifaktorsautentisering som Microsoft Authenticator, för att minska risken av att externa aktörer gör intrång genom svaga eller läckta lösenord. Verksamhetsdirektörer, styrelsemedlemmar och avdelningschefer är extra utsatta eftersom de oftast -har störst tillgång till organisationens känsliga information.
  • Begränsa behörigheter och åtkomst efter stundens behov. En god cybersäkerhetsstrategi är nolltillit-modellen. Strategin innebär att man är ytterst återhållsam med användarkontons behörigheter, så att användarna enbart har tillgång till den information som är kritisk för deras arbetsuppgifter. Onödigt stor tillgång till verksamhetens information öppnar dörrar för både externa och interna datastölder- och läckor.
  • Ha en plan redo för när det går åt pipan. Även med goda IT-säkerhetsrutiner kan cyberattacker lyckas. En förbestämd åtgärdsplan för att säkra driften i verksamheten behöver proaktivt tas fram och följas upp i takt med verksamhetens expansion.
    Statistiken pekar på att den största kostnaden av attacker genom utpressningstrojaner är förlorade intäkter från driftstopp. Samma statistik pekar på att några av de största besparingarna görs genom att ha en åtgärdsplan redo för när man blir drabbad av en cyberattack.