Preloader
Stäng sök
Stäng
22 juni 2022

Krinovas inkubator excellent

Krinova har i nationell konkurrens blivit utsedd till en av Sveriges excellensinkubatorer av statens innovationsmyndighet Vinnova. Med utmärkelsen följer en finansiering från Vinnova. Syftet med excellens inkubatorer är att accelerera utvecklingen av nystartade innovativa företag som har hållbarhet som tydlig drivkraft och potential att bli internationellt konkurrenskraftiga.

– Utmärkelsen excellensinkubator är en kvalitetsstämpel och ett fint kvitto på Krinovas arbete. Det ligger helt i linje med vår långsiktiga satsning och strategi där Krinova bidrar till ett innovativt företagsklimat i livsmedelssektorn som främjar konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Att beviljas nationell excellens innebär att Vinnova anser att Krinova har ett strukturerat kvalitativt arbetssätt, hög kompetens i organisationen och en portfölj av innovativa livsmedelsbolag med internationell tillväxtpotential, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

De nio livsmedelsbolagen som antagits till Krinovas inkubator är geografiskt spridda från Stockholm i norr till Malmö i söder. Vinnovas finansiering innebär en möjlighet till en utökad stödverksamhet för inkubatorbolagen. Bolagens produkter och tjänster har potential att bidra till positiv utveckling kopplat till viktiga samhällsutmaningar och driver utvecklingen mot hållbara matsystem och hälsosamma matvanor och tar oss mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Innovativt företagsklimat
Utmärkelsen ligger helt i linje med Krinovas långsiktiga satsning och strategi där Krinova bidrar till ett innovativt företagsklimat i livsmedelssektorn som främjar konkurrenskraft och hållbar tillväxt.