Preloader
Stäng sök
Stäng
12 december 2023

Krinova först ut att certifiera ”Restorativ arbetsplats”

Utifrån ett bedömningsverktyg med hundra frågor har fastighetsägare, Krinovas medarbetare och hyresgäster bedömt olika kvaliteter inomhus och i utemiljön på Krinova. Bedömningen i verktyget ligger till grund för certifieringen ”Restorativ arbetsplats”.

Bra utomhus- och inomhusmiljö förbättrar mående, koncentrationsförmåga, samt bidrar till kreativitet och arbetsglädje.

– Certifieringen är ett kvitto på det arbete vi gjort för både inomhus- och utemiljön under de senaste åren. Samtidigt blir certifieringen också ett verktyg för att aktivt fortsätta utveckla miljön för hyresgäster, besökare och anställda, säger Kristofer Kargerot, ansvarig ekonomi & faciliteter på Krinova.

Bedömningsverktyget för ”Restorativ arbetsplats” har utvecklats inom SLU Alnarp med stöd från Vinnova. Metoden och bedömningsverktyget kan ses som en checklista för alla som arbetar med projektutveckling, planering, förvaltning och arbetsmiljö. Syftet med bedömningsverktyget är att ta fram idéer och förslag på åtgärder hur och var förbättringar kan göras för att stödja människors behov av stimulans och återhämtning, välmående och god hälsa.