Preloader
Stäng sök
Stäng
24 augusti 2023

Klimatsmart samhällsutveckling

Stadsutvecklingsprojektet ”Klimatsmarta Näsby” har haft fokus på minskade koldioxidutsläpp från byggnationer och transporter. Utvecklingen av stadsdelen Näsby i Kristianstad har stått i centrum för projektet, men resultaten är tänkt att kunna användas i andra områden och städer, med Näsby och Kristianstad som förebild.

Projektet har levererat en modell som visar hur en klimatsmart och hållbar stadsutveckling kan se ut. Modellen, som fått namnet Kristianstadnyckeln, är enkel, men projektet visar också att stadsutveckling med ett hållbarhetsperspektiv är en komplex fråga.

Tanken är att modellen ska skapa en dialog om hållbar stadsutveckling och att tidigt i stadsutvecklingsprocesser få aktörer att fundera på hur koldioxidutsläppen kan minska, samtidigt som medborgarinvolverandet är tydligt och att det finns utrymme för innovativa lösningar.

Projektet har medfinansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och var ett samverkansprojekt mellan Kristianstads kommun, Högskolan Kristianstad och Krinova.