Preloader
Stäng sök
Stäng
30 september 2021

Innovera oss in i framtiden

Innovation. Ordet ger hopp om något nytt, något som tar oss framåt och vidare. Trots att vi på Krinova arbetar med innovation som profession har vi ibland svårt att beskriva det på ett enkelt sätt. Kanske just för att det är komplext och har många olika former. Det vi ändå kan fastslå är att innovation är en av de mest avgörande faktorerna för tillväxten och därmed ett välmående Sverige.

Låt oss ändå göra ett försök att resonera kring begreppet innovation och dess betydelse för samhällsutvecklingen. Innovation kan delas upp i två huvudgrupper:

1) Inkrementell eller stegvis innovation – är vanligt förekommande inom de flesta verksamheter då man förbättrar och vidareutvecklar sina befintliga lösningar. Det innebär oftast att man gör gradvisa förbättringar eller modifieringar av en produkt eller tjänst som ger den ett mervärde. Det skulle kunna vara när man byter ut en whiteboard mot en pekskärm.

2) Radikal eller omvälvande innovation – innebär att befintliga strukturer ersätts eller försvinner och ny kunskap uppstår som formar nya lösningar på problem. Många gånger minskar värdet av tidigare kunskaper inom en bransch och kan i grunden förändra – eller skapa helt nya – branscher.  Tänk om vi t ex skulle kunna ta fram en vindruta som stöter bort vatten istället för att skapa snabbare vindrutetorkare?

Denna diskussion kring innovation, dess definitioner och avgränsningar skulle kunna pågå i all evighet men vi nöjer oss i detta sammanhang med att använda en enkel utgångspunkt och konstatera att vi måste skapa innovationskraft både i det stora och det lilla, stegvis såväl som omvälvande. För det är precis det som är Krinovas kärnuppdrag; att skapa förutsättningar för innovation och förverkligandet av idéer som har kommersiell kraft och samtidigt bygger ett bättre samhälle. Detta gör vi främst genom att möta entreprenörer och företag som vill ta nästa kliv och nå sin fulla potential.

Innovationsstödet kan handla om utvecklingen av en banbrytande produkt, men lika gärna om hur man bygger en organisationskultur som är mer utforskande, omvärldsspanande och lösningsfokuserad. Den gemensamma nämnaren är att det oavsett krävs kunskap, nyfikenhet, samarbete utanför den egna organisationen och en osviklig uthållighet. Allt detta hoppas vi på Krinova att vi kan bidra med när ny mark ska brytas och tillväxt och konkurrenskraft ska skapas. Vi kommer att behöva innovera oss in i framtiden!

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park