Preloader
Stäng sök
Stäng
Rider AB får innovationspriset 2024 av Krinova på guldjubelgalan.
18 april 2024

Innovationspriset i Kristianstad går till Rider

För sitt engagemang att skapa en plattform som fyller ett behov, inte bara för unga men också för hela samhället, fick Rider Innovationspriset i Kristianstad som Krinova delar ut. Riders arbete leder till att fler företag vågar utveckla unga talanger och vara en del av en växande gemenskap av företag som investerar i framtiden.

– Att få ta emot Innovationspriset betyder mycket för oss. Dels är det en bekräftelse på att det vi gör är rätt, dels en uppmuntran på att den här typen av nätverk behövs i samhället. Vår framgångsfaktor är våra nära relation med företag och ungdomar. Vi vill få ungdomarna att förstå att de är framtidens kompetens, säger Tim Omorogieva, VD för Rider och som för ett år sedan bildade bolaget.

Social hållbarhet är kärnan i Riders arbete för att unga ska få möjlighet att testa på olika yrken utifrån intresse samt skapa referenser och nätverk för framtida karriärval. Rider är också en plats för företag att hitta rätt kompetens och få kunskap om framtidens arbetsmarknad samtidigt som man ger unga kunskap om olika branscher.

Motiveringen till Innovationspriset lyder:
Morgondagens vuxna är vår framtid. Att skapa en kanal för unga människor att möta arbetsmarknaden där man med gemensamt lärande kan bygga ett hållbart samhälle är i sig innovativt. Om man samtidigt involverar olika samhällsaktörer och bygger broar i mellanrummen där förståelsen för de ungas behov är nyckeln – då har det skapats någonting banbrytande för framtiden. Då skapas det verklighet utav drömmar. En organisation som gör detta och mer därtill är 2024 års vinnare av Krinovas innovationspris – Rider.

– Rider är en värdig mottagare av Innovationspriset. Med sitt engagemang som brobyggare mellan unga och näringslivet bygger de en plattform för framtiden, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park som står bakom innovationspriset.

Innovationspriset i Kristianstad
Innovationspriset 2024 delades ut av Krinova i samband med Guldjubelgalan i Kristianstad den 17 april. Innovationspriset belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande.