Preloader
Stäng sök
Stäng
Christian Nyhlén
1 mars 2022

I dessa märkliga tider…

Det är svårt att skriva ett nyhetsbrev utan att beröra det som händer i omvärlden. Kontrasterna mellan att följa mediernas rapportering om krigets fasor i realtid och att samtidigt inse att vardagen pågår precis som vanligt för oss är en märklig, nästan overklig känsla. Att känna empati med de som drabbas är en viktig och normal reaktion. Vi är en del av ett globalt samhälle som aldrig varit mer sammanflätat. Därför kommer vi också att påverkas på olika sätt.

Förhoppningsvis kan vi använda det ömsesidiga beroendet av varandra på ett mer positivt sätt än det som sker just nu. Förhoppningsvis kan vi bilda allianser och samarbeten som skapar lösningar för att möta miljö- och hälsomässiga utmaningar. De sjutton globala målen i FN:s agenda 2030 för hållbar utveckling ger en tydlig bild av vart vårt fokus bör ligga. Nya lösningar hittar vi inte på samma ställe som utmaningarna uppkom – nya lösningar kräver inte bara nya sätt att tänka utan också nya möten, nya samarbeten och nya arbetsformer. Banbrytande förnyelse och förbättring kan inte ske på det sätt världen behöver om vi inte är sammanflätade. Kontinenter, länder, regioner, organisationer, företag och människor behöver göra gemensam sak för att säkra en hållbar utveckling. Entreprenörer och innovatörer – eller egentligen, människor med idéer och driv – behöver ges möjligheten att bygga både välfärd och ett blomstrande samhälle. Det sammanflätade globala samhället är en förutsättning för det. Låt oss gemensamt jobba för konstruktiva och gränsöverskridande samarbeten som leder oss in i en ljusare framtid. Både i den lilla vardagen och på den globala arenan.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park

Christian Nyhlén