Preloader
Stäng sök
Stäng
Christian Nyhlén
6 september 2022

Höjer vi blicken ser vi möjligheterna till samarbete

Att höja blicken och försöka få perspektiv på sin egen situation och position har i alla tider varit viktigt för varje verksamhet. Idag är det viktigare än någonsin.
Omvärldsförändringarna påverkar oss snabbare och kraftfullare än tidigare och skapar både möjligheter och risker. Efter pandemin följde kriget i Ukraina och nu ser vi konsekvenser i form av inflation och räntehöjningar. Mat- och elpriser skenar och tuffa tider väntar. Alla företag och organisationer ingår i stora komplexa sammanhang där förmågan att hitta nya lösningar på utmaningarna kräver samarbeten och allianser. Att samla olika kunskaper och perspektiv under gemensamma paraplyer och låta olika aktörer sätta tänderna i brännande frågor blir en kritisk framgångsfaktor.

I detta sammanhang vill vi på Krinova ta stort ansvar. Vi ska vara spindeln i nätet där utveckling sker och nya samarbeten skapar nya lösningar. Det vi gör i det lilla sammanhanget ger förändring i det stora; vi sår frön som kan växa och vi tar sikte på de utmaningar som vi behöver övervinna för att bygga välstånd och ett hållbart samhälle. Att hjälpa företag, branscher och regioner med att hitta nya vägar för grön omställning, självförsörjning, konkurrenskraft och innovation är krävande och ansträngande men framförallt stimulerande. Vi brinner för att bli skarpare, kunnigare och mer vidsynta för att stå samhället till tjänst. Det är känslan att vi faktiskt kan påverka en positiv samhällsutveckling som ger mening och kraft. Att kroka arm med samarbetspartners som gör oss bättre och når fler är en avgörande framgångsfaktor. Därför teamar vi upp med strategiskt viktiga aktörer – nedan ser ni några exempel och fler är på väg att formaliseras.

  • Tillsammans med LRF Skåne och SLU skapar vi AgriHub Syd för att stärka kokurrenskraft inom primärproduktionen.
  • Med Science Parks i Sydost (Kristianstad, Kalmar, Karlshamn, Växjö och Karlskrona) stärker vi regionens tillväxt och innovation för små och medelstora företag.
  • I samarbete med staten Vermont kan vi dra nytta av framgångsfaktorer i USA kopplat till småskaliga innovationssystem och hållbar livsmedelsproduktion.
  • Vi supporterar Kristianstads kommun med stöd kring innovativ affärsutveckling i samband med uppstarten av nya Kristianstads badrike.
  • Vi fortsätter utveckla samarbetet med Högskolan Kristianstad för att stärka entreprenörsförmågan i närsamhället.

I tuffa tider behöver vi mer än någonsin fokusera på det som är påverkbart. Vi kan inte garantera att vi lyckas, men vi kan garantera att göra vårt allra bästa. I samarbetet med andra ökar sannolikheten att vi ges förutsättningar att göra vårt allra bästa. Höjer vi blicken ser vi ofta detta mycket tydligare.

Christian Nyhlén
VD, Krinova Incubator & Science Park

Christian Nyhlén